NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
ĐANG DIỄN RA

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021
(Lần thứ IV)

Đơn vị tổ chức

dai-hoc-nong-lam-hue-LOGO

Đơn vị bảo trợ

NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
ĐANG DIỄN RA
Diễn ra từ ngày 23-25/9/2021, tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
ca06f7ac8f2a7074293b

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC - NĂM 2021

GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI

Nhiều thông tin khoa học bổ ích sẽ được trình bày tại hội nghị. Chương trình phong phú bao gồm phiên toàn thể, báo cáo khoa học theo các chuyên đề riêng biệt (tiểu ban), hội nghị “bên lề”

Ban tổ chức hội nghị thông báo gia hạn thời gian nộp bài tham dự hội nghị đến 30-4-2021.

GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI

Ban tổ chức hội nghị thông báo gia hạn thời gian nộp bài tham dự hội nghị đến 30-4-2021.

Chương trình hội nghị sẽ có nhiều bài báo cáo tổng quan từ các diễn giả nổi tiếng trong các lĩnh vực chuyên ngành.

TIN TỨC HỘI NGHỊ

Cách thức gửi bài

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI 1. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2),  sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có độ dài không quá

Read More »

Thông Báo

  THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI – THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 1. Mục đích hội nghị Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc là hoạt động định kỳ 2 năm của Hội Chăn nuôi, Hội Thú y Việt Nam và các Trường/Viện có đào

Read More »

Đồng hành cùng AVS2021

Nhà tài trợ kim cương

Nhà tài trợ VÀNG

Nhà tài trợ bạc

Nhà tài trợ đồng

tham gia tài trợ