Các hoạt động bên lề hội nghị

Định hướng nghề nghiệp trong chăn nuôi thú y

– Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên

– Diễn đàn giao lưu trao đổi giữa doanh nghiệp với sinh viên

– Phỏng vấn sinh viên đi thực tế nghề, thực tập tốt nghiệp và tuyển dụng

Triển lãm thành tựu trong chăn nuôi thú y

– Gian hàng giới thiệu hoạt động, sản phẩm của các công ty, hiệp hội..

– Gian hàng giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ của các Trường, Viện nghiên cứu, các địa phương

                Các tour du lịch ở Huế