Diễn giả

HỘI THẢO CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC DIỄN GIẢ ĐẾN TỪ:

  • Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  • Lãnh đạo Cục Chăn nuôi Việt Nam
  • Lãnh đạo Cục Thú y Việt Nam
  • Hội Chăn nuôi Việt Nam
  • Hội Thú y Việt Nam
  • Các nhà khoa học trong và ngoài nước
  • Chuyên gia đến từ các Công ty, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Chăn nuôi Thú y