Cách thức gửi bài

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI 1. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2),  sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có độ dài không quá … Đọc tiếp Cách thức gửi bài