Danh sách các bài báo

DANH SÁCH BÀI BÁO CHẤP NHẬN XUẤT BẢN TRÊN CÁC ẤN PHẨM TẠI AVS2021 (ĐỢT 1)

TT MÃ SỐ BÀI BÁO/TÁC GIẢ Ẩn phẩm xuất bản
1. Avs01 SỰ LƯU HÀNH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH DO NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CHÓ NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Xuân Hòa, Hồ Thị Dung, Phan Thị Huê, Hoàng Thị Dương

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
2. Avs02 SỰ LƯU HÀNH CỦA GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ HUẾ VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA NEXGARD SPECTRA 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hồ Thị Dung, Nguyễn Thị Yến Ly

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
3. Avs03 MÔ HÌNH TOÁN HỌC TRONG CHĂN NUÔI LỢN Ở VIỆT NAM

Kiều Minh Lực

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam; Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Kỷ yếu
4. Avs04 CẢI THIỆN DI TRUYỀN NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI LỢN Ở VIỆT NAM: LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Kiều Minh Lực

Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam; Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Kỷ yếu
5. Avs05 TÌNH HÌNH MẮC BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN GÀ THỊT GF168 VÀ HIỆU LỰC CỦA THUỐC AMPROLIUM VÀ SULFADIMETHOXINE

 Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Quang Long, Hồ Thị Dung, Phan Vũ Hải

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
6. Avs06 ĐÁNH GIÁ ĐỘ MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA.SPP PHÂN LẬP TỪ MẪU PHÂN CHÓ TIÊU CHẢY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

 Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thanh Tùng

[1]Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Kỷ yếu
7. Avs07 SỰ LƯU HÀNH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP MÃN TÍNH (CRD) TRÊN GÀ NUÔI TẬP TRUNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hồ Thị Dung

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHKT thú y
8. Avs08 GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG VACCINE LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ TẠI CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ TỪ 2018 – 2020

 Võ Thị Hải Lê1, Trần Thị Cúc1 , Cao Thị Lan Anh2

[1]Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; 2Chi cục Thú y vùng 3

Kỷ yếu
9. Avs09 BỆNH VIÊM TỬ CUNG TÍCH MỦ TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Trần Ngọc Bích1, Trịnh Thanh Phương1, Lê Bình Minh1 , Vân Mỹ Tiên1, Ngô Phú Cường2, Nguyễn Thị Yến Mai3 Trần Văn Thanh3

1Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
10. Avs10 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI CHIM CÚT TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Na và Đinh Văn Dũng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
11. Avs11 ẢNH HƯỞNG KHỐI LƯỢNG CƠ THỂ TRƯỚC LÚC VÀO ĐẺ ĐẾN NĂNG SUẤT TRỨNG  CỦA CHIM CÚT NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Văn Ngọc Phong và Trần Ngọc Long

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
12. Avs12 SỰ LƯU HÀNH VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) O45, O121, O157 TRÊN BÒ TẠI HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE

Lê Hồng Nghị, Nguyễn Khánh Thuận, Trần Thị Lệ Triệu, Lý Thị Liên Khai và Trần Ngọc Bích

Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí KHKT Thú y
13. Avs13 HƯƠU SAO: NGUỒN GỐC, ĐẶC TÍNH, LỢI ÍCH VÀ THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI

Nguyễn Xuân Trạch

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
14. Avs14 PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO: KHAI THÁC LỢI THẾ – HẠN CHẾ RỦI RO

Nguyễn Xuân Trạch

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHCN Nông nghiệp
15. Avs15 PHÁT HIỆN NHANH TEMBUSU VIRUS BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUẾCH ĐẠI NUCLEIC ACID ĐẲNG NHIỆT LAMP (LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION)

Mai Thị Ngân1, Đặng Hữu Anh1, Nguyễn Văn Giáp1, Phạm Thị Lan Hương1, Phan ThịHạnh1, Lê Khắc Duy1, Nguyễn Hữu Huân1,2, Huỳnh Thị Mỹ Lệ1 Wataru Yamazaki1

[1]Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco; 3Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Nhật Bản

Kỷ yếu
16. Avs17 ĐẶC ĐIỂM CỦA THAN SINH HỌC (BIOCHAR) SẢN XUẤT TỪ CÁC NGUỒN NGUYÊN LIỆU VÀ NHIỆT ĐỘ CHẾ BIẾN KHÁC NHAU 

Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Hồ Nguyễn Ngọc Thảo Tiên, Phạm Xuân Phương

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
17. Avs18 ẢNH HƯỞNG CỦA β-GLUCAN TRONG KHẨU PHẦN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN HEO GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG TẠI TỈNH BẾN TRE

Trần Ngọc Bích1, Đặng Thị Ngọc Trúc1, Trương Văn Hiểu2, Nguyễn Thị Kim Quyên3, Lê Quang Trung1

[1]Bộ môn Thú y, khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ; 2Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng (CRCS), Trường Đại học Trà Vinh; 3Bộ môn Chăn nuôi – Thú y, khoa Nông nghiệp – Thủy sản, trường Đại học Trà Vinh.

Kỷ yếu
18. Avs19 PHÂN BỐ CÁC SEROTYPE VÀ GENE ĐỘC TỐ CỦA VI KHUẨN GLAESSERELLA PARASUIS PHÂN LẬP TỪ VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

Nguyễn Văn Chào, Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoa

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHKT Thú y
19. Avs20 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN Salmonella Typhimurium TRÊN GÀ NÒI LAI

Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Minh Thương, Nguyễn Khánh Thuận, Trần Quốc Phi

Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí KHKT Thú y
20. Avs22 NGHIÊN CỨU CHUỖI CUNG ỨNG BÒ THỊT VÀ THỊT BÒ TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

Lê Văn Nam, Lê Đức Thạo, Hoàng Hữu Tình, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Trần Thị Na, Lê Thị Thu Hằng, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Lê Trần Hoàn và Đinh Văn Dũng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
21. Avs23 QUY MÔ, PHƯƠNG THỨC NUÔI VÀ CƠ CẤU ĐÀN BÒ LAI CỦA NÔNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI 

Lê Đức Thạo, Lê Văn Nam, Hoàng Hữu Tình, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Trần Thị Na, Lê Thị Thu Hằng, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Lê Trần Hoàn và Đinh Văn Dũng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
22. Avs24 THỰC TRẠNG NHIỄM EHRLICHIOSIS Ở CHÓ VÀ NGUY CƠ TRUYỀN LÂY BỆNH TỪ VE KÝ SINH

Bùi Khánh Linh1, Lương Hùng Nam1, Bùi Trần Anh Đào1, Nguyễn Văn Phương1, Nguyễn Thị Hồng Chiên1, Lê Thị Lan Anh1, Trần Khánh Trang1, Tạ Phương Anh1, Lưu Thị Mỹ Duyên1, Hà Tú Quỳnh1, Đỗ Thanh Thơm2

[1]Khoa thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2Viện nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bệnh nhiệt đới

Kỷ yếu
23. Avs25 KHẢO SÁT TỒN DƯ KHÁNG SINH TRÊN THỊT LỢN, THỊT GÀ TẠI MỘT SỐ TỈNH THUỘC MIỀN ĐÔNG–TÂY NAM BỘ 

Lê Hồng Phong1, Nguyễn Đức Hiền2, Nguyễn Phúc Khánh2, Võ Minh Châu1, Nguyễn Thị Thi1, Nguyễn Thị Kim Cúc1, Nguyễn Minh Hiếu1, Nguyễn Thanh Lãm2

[1]Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II; 2Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
24. Avs26 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN THAI TRÊN CHÓ TẠI ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Kiều Ái, Nguyễn Xuân Hòa, Hồ Thị Dung

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
25. Avs27 SỰ LƯU HÀNH CÁC CHỦNG PHỔ BIẾN VÀ GENE ĐỘC LỰC STX2, EAE CỦA VI KHUẨN Escherichia coli PHÂN LẬP TRÊN GÀ TẠI HUYỆN TAM BÌNH TỈNH VĨNH LONG

Nguyễn Khánh Thuận, Lâm Ngọc Điệp, Tiêu Hồng Phúc và Lý Thị Liên Khai

Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí KHKT Thú y
26. Avs28 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH THỰC NGHIỆM CỦA VI KHUẨN RIEMERELLA ANATIPESTIFER PHÂN LẬP TỪ VỊT MẮC BỆNH NHIỄM TRÙNG HUYẾT Ở VIỆT NAM 

Võ Thành Thìn, Đặng Văn Tuấn, Lê Đình Hải

Phân Viện Thú y miền Trung

Tạp chí KHKT Thú y
27. Avs29 TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN P42 TỪ MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE TRONG ESCHERICHIA COLI (BL21)

 Nguyễn Thanh Thủy, Đinh Thị Bích Lân, Lê Viết Quân, Phùng Thăng Long

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHKT Thú y
28. Avs30 QUY TRÌNH PHÒNG TRỊ BỆNH NHIỄM TRÙNG HUYẾT DO VI KHUẨN RIEMERELLA ANATIPESTIFER GÂY RA TRÊN VỊT

õ Thành Thìn, Lê Đình Hải, Đặng Văn Tuấn

Phân viện Thú y Miền Trung

Kỷ yếu
29. Avs31 NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM CHẾ PHẨM PROBIOTIC TRÊN ĐÀN LỢN NUÔI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thu Quyên, Mai Ngọc Khánh, Trần Công Minh

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Kỷ yếu
30. Avs32 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ELISA CHẨN ĐOÁN BỆNH SÁN DÂY DO ECHINOCOCCUS SPP. GÂY RA TRÊN LINH TRƯỞNG

 Nguyễn Thị Nhiên1, Vũ Hoài Nam1,2, Bùi Thị Huyền Thương1, Trần Thị Kim Lan1, Nguyễn Phương Anh1 và Bùi Khánh Linh1

1- Bộ môn Ký sinh trùng, khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2- Trung Tâm Cứu Hộ Linh Trưởng Nguy Cấp (EPRC), vườn Quốc gia Cúc Phương.

Kỷ yếu
31. Avs33 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ MÍA LAI VÀ RI LAI NUÔI AN TOÀN SINH HỌC TẠI BẮC GIANG

 Đặng Hồng Quyên, Ngô Thành Vinh, Đỗ Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Chinh và Lê Văn Tuấn

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Kỷ yếu
32. Avs34 ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC NUÔI VÀ TỔ HỢP LAI TỚI NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ THỊT THƯƠNG PHẨM

Hán Quang Hạnh, Nguyễn Thị Xuân

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
33. Avs35 KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA DÊ BÁCH THẢO NUÔI TẠI THANH NINH – THANH HÓA

Nguyễn Bá Mùi và Nguyễn Bá Hiếu  

Khoa Chăn nuôi, Học viện nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
34. Avs36 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG MANNAN-OLIGOSACCHARIDE (MOS) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ BIỂU MÔ RUỘT NON CỦA GÀ RI LAI ĐƯỢC NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Trần Thị Na, Phan Thị Hằng, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Thân Thị Thanh Trà, Nguyễn Thanh Thủy, Dương Thị Hương

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
35. Avs37 SỰ LƯU HÀNH CỦA LIÊN CẦU KHUẨN LỢN (STREPTOCOCCUS SP.) TRÊN LỢN KHỎE ĐƯA VÀO GIẾT MỔ TẠI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, 2016-2017

 Bùi Thị Hiền, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Văn Sáu, Nguyễn Thị Thùy, Hồ Lê Quỳnh Châu, Hồ Trung Thông, Nguyễn Xuân Hòa

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
36. Avs38 GIẢI MÃ GEN KHÁNG NGUYÊN H, PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ VÀ XÁC ĐỊNH PHẢ HỆ NGUỒN GỐC CỦA CANINE DISTEMPER VIRUS GÂY BỆNH CARE Ở CHÓ TẠI HÀ NỘI

 Đặng Thị Mai Lan1, Đỗ Đức Thành1, Đoàn Thị Thanh Hương2

1-Khoa Chăn nuôi Thú y – Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; 2-Phòng Miễn dịch học – Viện Công nghệ Sinh học – Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Tạp chí KHKT Thú y
37. Avs39 ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG VITAMIN E VÀ C TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA CHIM CÚT NHẬT

 Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thảo Nguyên, Ngô Thị Minh Sương, Lê Thanh Phương, Nguyễn Thị Hồng Nhân và Trương Minh Phúc

Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
38. Avs40 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG GIUN ĐŨA CHÓ TOXOCARA CANIS TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG FORMOL 1%, FORMOL 2%, FORMOL 4 % VÀ AXIT SUNFURIC 0,1N

Đồng Thế Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Quỳnh, Lưu Thị Ngần, Mạc Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoàng Yến

Bộ môn Ký sinh trùng, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
39. Avs41 XÁC ĐỊNH KIỂU GEN VÀ TẦN SUẤT ALEN ẢNH HƯỞNG TẦM VÓC NGỰA KAZAKHSTAN KUSHUM 

Nguyễn Bá Trung1, Lê Nữ Anh Thư2,3 và Phạm Thị Kim Phượng1

1-Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Tp. HCM;  2-Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Chăn nuôi thú Y, Đại học Nông Lâm Huế; 3-Graduate School of Environmental & Life Science, Okayama University, Japan

Kỷ yếu
40. Avs42 CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH VÀ MỨC ĐỘ NHIỄM KHUẨN CỦA TINH DỊCH LỢN BẢO QUẢN TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG CHỨA KHÁNG SINH ở nhiệt độ thấp

Bùi Huy Doanh, Đinh Thị Yên, Đặng Thái Hải, Phạm Kim Đăng

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
41. Avs43 ẢNH HƯỞNG DI TRUYỀN CỘNG GỘP CỦA ĐA HÌNH GEN FSHB ĐẾN SỐ CON SƠ SINH VÀ CAI SỮA CỦA LỢN NÁI LANDRACE, YORKSHIRE

 Hà Xuân Bộ1*, Lưu Thị Trang2, Trần Xuân Mạnh2, Nguyễn Văn Hùng2, Đỗ Đức Lực

1Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2Công ty TNHH lợn giống hạt nhân Dabaco, Bắc Ninh

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
42. Avs44 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG BỘT TỎI VÀO KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA LỢN GIAI ĐOẠN TỪ 30 KG ĐẾN GIẾT THỊT

Nguyễn Công Oánh, Phạm Kim Đăng, Vũ Đình Tôn

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
43. Avs45 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Bạch Tuấn Kiệt1, Lâm Kim Yến2, Nguyễn Thị Phương Yến3, Nguyễn Thị Nhung3,
Hồ Thị Việt Thu4, Juan Jose Carrique – Mas3  

1-Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp; 2-Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; 3-Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU – Việt Nam); 4-Bộ môn Thú y – Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
44. Avs46 KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA ĐÀN TRÂU CÓ KHỐI LƯỢNG LỚN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN NUÔI SINH SẢN TRONG NĂM THỨ HAI

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Trần Huê Viên, Nguyễn Hưng Quang, Bùi Ngọc Sơn, Hồ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Trường

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Kỷ yếu
45. Avs47 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM BIOGROWFEED ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT GÀ THỊT

 Phạm Kim Đăng, Nguyễn Thị Phương Giang, Trần Hiệp, Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Công Oánh

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
46. Avs48 KHẢO SÁT MIỄN DỊCH CỦA ĐÀN HEO SAU KHI TIÊM VẮC XIN LỞ MỒM LONG MÓNG TYPE O (CHỦNG O/MYA98/XJ/2020 + O/GX/09-07)

Đặng Hữu Anh1, Huỳnh Thị Mỹ Lệ2, Dương Ngọc Bình2, Trần Xuân Khương2, Nguyễn Phú Tú2, Cao Đức Thuận2, Nguyễn Nam Hùng2

1-Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2-Công ty cổ phần Apharma

Kỷ yếu
47. Avs49 TIỀM NĂNG SỬ DỤNG PHỤ PHẨM KHOAI LANG LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 Hồ Thanh Thâm1 và Mai Trương Hồng Hạnh2

1-Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ; 2-Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng

Kỷ yếu
48. Avs50 TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI TRÂU TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, Trần Huê Viên, Nguyễn Hưng Quang, Bùi Ngọc Sơn

Khoa Chăn nuôi Thú y, trường ĐH Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Kỷ yếu
49. Avs51 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VỀ KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lê Trung Hoàng1,2, Nguyễn Đức Hiền1,2, Dương Ngọc Hải Đăng1, Nguyễn Quốc Thái1, Nguyễn Minh Tú1, Nguyễn Thị Mẫn1, Lê Hoàng Khang1, Nguyễn Thanh Lãm1  

1-Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ; 2-Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Cần Thơ

Kỷ yếu
50. Avs52 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH MAREK TRÊN ĐÀN GÀ THẢ VƯỜN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 Nguyễn Trần Phước Chiến, Hồ Thị Việt Thu, Vũ Ngọc Minh Thư và Huỳnh Ngọc Trang

Bộ môn Thú y, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
51. Avs53 TỶ LỆ NHIỄM SÁN LÁ RUỘT NHỎ Ở MỘT SỐ LOÀI ỐC NƯỚC NGỌT VÀ KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM Ở VỊT THẢ ĐỒNG TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Thị Thuỳ, Trần Quang Vui, Nguyễn Quang Nhựt, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Na

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
52. Avs54 ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LY TRÍCH ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, FLAVONOID VÀ TANNIN TRONG DỊCH CHIẾT BỌ MẮM (Pouzolzia zeylanica L. Benn)

 Võ Thị Trà An, Nguyễn Thị Lụa, Đặng Thị Xuân Thiệp, Lâm Ánh Tuyết

Khoa Chăn nuôi- Thú y, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Kỷ yếu
53. Avs56 KHẢO SÁT BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN BÒ TẠI TỈNH TRÀ VINH

 Nguyễn Phúc Khánh, Trần Huỳnh Triệu Vĩ, Trần Duy Khang, Trần Thị Tuyết Mai

Bộ môn Thú y, Khoa Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
54. Avs57 ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾT XUẤT SIÊU ÂM LÁ CÂY YÊN BẠCH (Chromolaena odorata) BẰNG DUNG MÔI ETHANOL ĐỐI VỚI Escherichia coli VÀ Salmonella spp. GÂY TIÊU CHẢY Ở GÀ 

Phan Vũ Hải

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
55. Avs58 TÌNH HÌNH MẮC BỆNH GHẺ TAI DO Otodectes cynotis GÂY RA Ở MÈO VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

 Nguyễn Văn Phương, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hồng Chiên, Nguyễn Thị Nhiên, Dương Đức Hiếu

Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Tạp chí KHKT Thú y
56. Avs59 ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG CỦA GÀ NÒI LAI VỚI CÁC MỨC BỔ SUNG BỘT CẦN TÂY

 Nguyễn Thị Kim Khang, Lê Thị Trúc Ly, Cao Thị Ngọc Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Ngô Thị Huyền Trân và Lê Hòa Hiệp, Trần Quốc Kha, Nguyễn Thảo Nguyên

Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
57. Avs60 MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ MÁU CỦA BÒ MẮC BỆNH BIÊN TRÙNG (ANAPLASMOSIS)

 Nguyễn Thị Hồng Chiên, Hoàng Thanh Trúc, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Hoàng Yến

Khoa Thú Y – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
58. Avs62 PHÁT HIỆN ĐẦU TIÊN VÀ XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA VIRUS GÂY BỆNH THIẾU MÁU TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 Đào Huyền Trân, Nguyễn Văn Dẳng, Trương Minh Hiếu, Võ Ngọc Đáng, Lê Thanh Đoàn, Ngô Long Hồ, Lâm Thanh Khang, Lê Nguyễn Bảo Châu

Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
59. Avs63 GHI NHẬN MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TẠI VIỆT NAM

 Nguyễn Ngọc Hải1,2, Nguyễn Thị Phương Bình2, Trần Hoàng Anh Thư2, Nguyễn Trung Quân2

1-Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y Cộng đồng, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh; 2-Phòng Chẩn đoán – Xét nghiệm Thú Y Hàn Việt, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Kỷ yếu
60. Avs64 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐẾN HIỆU QUẢ TẠO PHÔI BÒ CHỈNH SỬA GEN MYOSTATIN

 Đỗ Thị Kim Lành1, Nguyễn Thị Ngọc Anh1, Nguyễn Hoài Nam1, Nguyễn Văn Thành2, Takeshige Otoi3

1-Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2-Viện chăn nuôi; 3-Đại học Tokushima, Nhật Bản;

Kỷ yếu
61. Avs65 MỘT SỐ YẾU TỐ LÀM TĂNG NGUY CƠ CHẾT LƯU TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN NÁI Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

 Nguyễn Hoài Nam1, Peerapol Sukon2

1Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Kỷ yếu
62. Avs66 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC BIOCHAR SẢN XUẤT TỪ TRẤU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN Ở ĐIỀU KIỆN IN VITRO”

 Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
63. Avs67  CHUỖI CUNG LỢN THỊT VÀ THỊT LỢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

 Lê Văn Nam, Lê Đức Ngoan, Lê Văn Phước, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Hải Quân, Dương Thanh Hải và Nguyễn Xuân Bả

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
64. Avs68 SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ CHUYỂN HOÁ THỨC ĂN CỦA GÀ NÒI LAI (¾ NÒI ×¼ LƯƠNG PHƯỢNG) VÀ (½ NÒI ×½ LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI TẠI BÌNH ĐỊNH

 Nguyễn Hữu Văn, Trương Việt Hưng, Lê Trần Tịnh Quyên, Văn Ngọc Phong, Trần Ngọc Long

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
65. Avs69 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẾ PHẨM MEN VI SINH (PROBIOTIC) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CÂN BẰNG NITƠ Ở LỢN THỊT

 Nguyễn Hữu Văn, Văn Ngọc Phong, Trần Ngọc Long

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
66. Avs70 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM VÀ CHỤP X-QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI TRÊN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU CỦA MÈO TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y DANANGPET

 Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phan Thị Hằng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
67. Avs72 LỢN CON CÓ THỂ HẾT THẢI VIRUS DỊCH TẢ LỢN THEO PHÂN TỪ 11 NGÀY SAU LẦN TIÊM VACCINE DỊCH TẢ LỢN SỐNG NHƯỢC ĐỘC ĐẦU ĐỜI

 Lê Minh Đức1, Ngô Thị Hoài Thắm2, Phạm Hồng Sơn1

1-Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 2-Trường Trung cấp Nông nghiệp, tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu
68. Avs73 KHẢO SÁT MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG VACCINE DẠI TRÊN ĐÀN CHÓ CỦA HUYỆN PHÚ TÂN TỈNH AN GIANG

 Huỳnh Ngọc Trang1, Võ Bão Duy1, Phạm Huỳnh Khiết Tâm2, Hồ Thị Việt Thu1

1-Bộ môn Thú y – Khoa Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ;

2-Chi cục Chăn nuôi – Thú y An Giang

Tạp chí KHKT Thú y
69. Avs75 ẢNH HƯỞNG CỦA KIỂU GENE MC4R VÀ PIT-1 ĐẾN TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT TRÊN HEO DUROC XUẤT XỨ TỪ CANADA

 Nguyễn Hữu Tinh1, Nguyễn Văn Hợp1, Đỗ Thế Anh1, Nguyễn Thị Lan Anh1, Bùi Phú Nam Anh2

1-Phân viện Chăn nuôi Nam bộ, KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương; 2-Khoa Công Nghệ Sinh học, Đại học Mở Bán công Tp. Hồ Chí Minh

Kỷ yếu
70. Avs76 KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CỎ VOI TAIWANESE NAPIER VÀ CỎ VOI VARISME SỐ 06 (VA 06) TRỒNG TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 Bùi Huy Doanh, Đinh Thị Yên, Đặng Thái Hải

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
71. Avs77 ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA VIRUS DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TỪ CÁC Ổ DỊCH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM, 2019-2020

 Nguyễn Quang Hợp1, Nguyễn Thị Mỹ Duyên2, Nguyễn Quang Hợp1, Nguyễn Thị Mỹ Duyên1, Nguyn Thị Ngọc Dung1, Lưu Thục Quỳnh Hân1, Ngô Thị Ngọc Trâm1

1-Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh; 2-Khoa Y, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh;

Tạp chí KHKT Thú y
72. Avs78 SỰ ỔN ĐỊNH ASFV TRÊN DÒNG TẾ BÀO MA104 QUA CÁC ĐỜI

 Hyeok-il Kwon1, Đỗ Tiến Duy2, Võ Văn Hùng3, Seung-Chul Lee1, Min Ho kim1, Nguyễn Thị Thùy Dung2, Trần Minh Tấn3, Lê Tín Vinh Quang3, Ngô Thị Ngọc Trâm2, Nguyễn Minh Nam4, Joo Young Lee1, Nguyễn Tất Toàn2  

1-Công ty vắc-xin ChoongAng, Daejeon, 34055, Hàn Quốc; 2-Khoa Chăn nuôi-Thú Y, Đại học Nông Lâm, TP. HCM; 3-Chi cục Thú Y vùng 6, Cục thú y, Việt Nam; 4-Khoa Y, Trường Đại học Quốc gia TP. HCM

Kỷ yếu
73. Avs79 SỰ ĐỒNG NHIỄM VÀ SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PCV2 Ở CA BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP VÀ CÒI CỌC SAU CAI SỮA

Đỗ Tiến Duy1, Ngô Thị Ngọc Trâm1, Nguyễn Thế Hiển1, Trần Hoàng Vũ2 và Nguyễn Tất Toàn1

1-Khoa Chăn nuôi – Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh; 2-Công ty Boehringer Ingelheim, Việt Nam

Kỷ yếu
74. Avs80 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

 Nguyễn Thu Quyên, Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Thị Trang

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Kỷ yếu
75. Avs81 KẾT QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở BÒ SỮA

 Nguyễn Ngọc Sơn1, Nguyễn Ngọc Dương2, Nguyễn Văn Thanh2, Nguyễn Thị Phương Thuý1

[1]Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội; 2Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
76. Avs82 THIẾT KẾ MỒI ĐẶC HIỆU PHẢN ỨNG RT-PCR CHẨN ĐOÁN VIRUS CÚM GIA CẦM TYPE A/H9N2 LƯU HÀNH TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 Nguyễn Thanh Lãm, Trương Minh Hiếu, Võ Ngọc Đáng, Đào Huyền Trân, Nguyễn Văn Dẳng, Nguyễn Long Châu Dương, Võ Lâm Mỹ Lềnh, Ngô Long Hồ, Lê Văn Hội, Lâm Thanh Khang, Nguyễn Khánh Thuận,

Bộ môn Thú y, Khoa Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
77. Avs83 SỰ LƯU HÀNH BIẾN CHỦNG VIRUS VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ TẠI TỈNH HẬU GIANG

 Huỳnh Nhật Quí1, Huỳnh Nhật Quí1, Nguyễn Thị Cẩm Loan2, Trần Duy Khang1, Trần Trần Ngọc Bích1

1-Bộ môn Thú y, Khoa Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ; 2-Trường Cao đẳng Vĩnh Long

Kỷ yếu
78. Avs84 KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ LIÊN MINH

 Đỗ Thị Thu Hường1, Nguyễn Văn Lưu1, Trần Thị Bình Nguyên2, Đặng Hồng Quyên1, Nguyễn Thị Chinh1, Bùi Hữu Đoàn2, Nguyễn Hoàng Thịnh1

1- Đại học Nông Lâm Bắc Giang; 2-Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
79. Avs85 ẢNH HƯỞNG CỦA MUỐI KHOÁNG BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG PHA LOÃNG LÊN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CHÓ BẢO QUẢN Ở 5OC

 1Nguyễn Văn Vui, 2Pakanit Kupittayanant

1-Bộ môn Thú y, Khoa Nông Nghiệp, Đại học Cần Thơ; 2-Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

Kỷ yếu
80. Avs86 ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC NUÔI VÀ GIỚI TÍNH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN THỊT CỦA VỊT XIÊM ĐỊA PHƯƠNG

 Nguyễn Thùy Linh1, Nguyễn Thị Kim Đông2, Nguyễn Văn Thu3

1-Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh; 2-Khoa Sinh học ứng dụng-Trường Đại học Tây Đô; 3-Khoa Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
81. Avs88 ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG PROTEASE VÀ AXIT HỮU CƠ TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỈ LỆ TIÊU HÓA CHẤT DINH DƯỠNG Ở GÀ RI LAI

 Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Mùi, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
82. Avs89 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ĐỘC TỐ AFLATOXIN B1 CỦA CÁC KHOÁNG SÉT TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ IN VIVO

Tô Thị Hồng Phượng và Nguyễn Quang Thiệu

Khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Kỷ yếu
83. Avs90 TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH GHẺ TAI DO OTODECTES CYNOTIS GÂY RA TRÊN MÈO VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y SHIBA

 Hồ Thị Dung1, Hoàng Thị Dương1, Trần Đình Tùng2, Nguyễn Xuân Hòa1

1Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 2Phòng khám SHIBA, thành phố Vinh, Nghệ An

Kỷ yếu
84. Avs91 PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN, TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỆNH GIẢM BẠCH CẦU DO EHRLICHIA CANIS TRÊN CHÓ

 Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Xuân Hòa, Hồ Thị Dung

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
85. Avs92 THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG THỨC ĂN ĐỂ NÂNG CAO SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT VÀ NĂNG SUẤT VỊT THỊT

 Thach D. Nguyen, Dong D. Duy & Thieu Q. Nguyen

Department of Animal Nutrition, Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam

Kỷ yếu
86. Avs93 INVESTIGATION OF EQUINE HUSBANDRY AND PREVALENCE OF GASTROINTESTINAL PROBLEMS OF DOMESTIC HORSES AT THREE TYPICAL HORSE STABLES IN VIET NAM

 Luan N. Nguyen[1], T. Chinkangsadarn2, & Thong Q. Le[1]

1- Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University – HCM City; 2-Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Thailand

Kỷ yếu
87. Avs95 XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ MỨC BỔ SUNG RỈ MẬT PHÙ HỢP CHO CỎ PANICUM MAXIMUM CV. HAMIL Ủ CHUA

 Nguyễn Thị Thủy, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Thị Ngân, Bùi Ngọc Hùng, Giang Vi Sal và Đoàn Đức Vũ

Trung tâm gia súc lớn Trung ương

Kỷ yếu tóm tắt
88. Avs96 KHẢO SÁT BỆNH LÝ SỎI BÀNG QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI URATE TRÊN BÀNG QUANG CHÓ

 Bùi Thị Diệu Mai

Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

Kỷ yếu
89. Avs97 SỰ KHÁC BIỆT VỀ KHỐI LƯỢNG NỘI QUAN GIỮA BA GIỐNG GÀ LÔNG MÀU: LƯƠNG PHƯỢNG, SASSO VÀ BÌNH ĐỊNH LÚC MỘT NGÀY TUỔI

 Bùi Thị Kim Phụng, Chế Minh Tùng và Trần Thị Á Tiên

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Kỷ yếu
90. Avs98 THỬ NGHIỆM CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI TRONG THỨC ĂN THEO GIAI ĐOẠN TUỔI VÀ GIỚI TÍNH ĐỂ NUÔI GÀ THỊT LÔNG MÀU PHỤC VỤ CÁC NHU CẦU KHÁC NHAU CỦA THỊ TRƯỜNG

 Nguyễn Kim Ngân, Dương Duy Đồng

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Kỷ yếu
91. Avs99 CA BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TRÊN HEO HỒI PHỤC SAU KHI NHIỄM

 Duy Tien Do1, Luc Duc Do2, Tien Manh Nguyen1, Tram Thi Ngoc Ngo1, Danh Thinh1, Cuong Van Nguyen1, Trang Thi Phuong Nguyen1  

1-Khoa Chăn nuôi – Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh; 2- Bộ môn Di truyền và Giống động vật, Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Hà Nội

Kỷ yếu
92. Avs100 NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠO PHÔI BÒ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

 Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đỗ Thị Kim Lành

Phòng thí nghiệm công nghệ phôi – Bộ môn Ngoại – Sản, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
93. Avs102 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TRÂU TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN

 Phạm Văn Quyến, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Tiến, Bùi Ngọc Hùng, Giang Vi Sal và Đoàn Đức Vũ

Trung tâm gia súc lớn Trung ương

Kỷ yếu tóm tắt
94. Avs103 HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ LAI HƯỚNG THỊT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Phạm Văn Quyến, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Văn Tiến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng Lê Việt Bảo và Nguyễn Minh Trí

Trung tâm gia súc lớn Trung ương

Kỷ yếu tóm tắt
95. Avs104 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KHẢ NĂNG THÍCH NGHI, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA ĐÀN TRÂU ĐẦM LẦY THÁI LAN NHẬP NỘI NUÔI TẠI BÌNH DƯƠNG

 Hoàng Thị Ngân, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn Tiến, Bùi Ngọc Hùng, Giang Vi Sal, Nguyễn Thị Thủy và Đoàn Đức Vũ

Trung tâm gia súc lớn Trung ương

Kỷ yếu tóm tắt
96. Avs105 KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA BÒ BRAHMAN VÀ MỘT SỐ NHÓM BÒ LAI HƯỚNG THỊT TẠI TỈNH TRÀ VINH

 Phạm Văn Quyến, Kim Huỳnh Khiêm, Giang Vi Sal, Nguyễn Văn Tiến, Bùi Ngọc Hùng, Hoàng Thị Ngân, Nguyễn Thị Thủy, Kiên Thi, Nguyễn Thanh Hoàng, Hoàng Thanh Dũng và Huỳnh Văn Thảo

Trung tâm gia súc lớn Trung ương

Kỷ yếu tóm tắt
97. Avs106 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG CỎ HAMIL (PANICUM MAXIMUM CV. HAMIL) VÀ CỎ VA06 (PENNISETUM AMERICANUM X P. PURPUREUM) TẠI TRÀ VINH

 Phạm Văn Quyến, Kim Huỳnh Khiêm , Nguyễn Thị Thủy, Giang Vi Sal, Nguyễn Văn Tiến, Bùi Ngọc Hùng, Hoàng Thị Ngân và Huỳnh Văn Thảo

Trung tâm gia súc lớn Trung ương

Kỷ yếu tóm tắt
98. Avs107 XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU HOẠCH THÍCH HỢP VÀ PHƯƠNG PHÁP Ủ CHUA THÂN CÂY NGÔ LVN – 10 LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC

 Nguyễn Văn Tiến, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Ngân

Trung tâm gia súc lớn Trung ương

Kỷ yếu tóm tắt
99. Avs108 HIỆU QUẢ CỦA MENBUTONE TRONG PHÒNG BỆNH XÊ TÔN HUYẾT TRÊN BÒ SỮA

 Nguyễn Kiên Cường1, Trương Đắc Triều1 và Đỗ Thị Nhân2

1-Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh; 2-Công ty TNHH Sistar Việt Nam

Kỷ yếu
100. Avs109 XÁC ĐỊNH TỶ LỆ LYSINE TIÊU HÓA/NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI THÍCH HỢP TRONG KHẨU PHẦN ĂN CHO LỢN CÁI HẬU BỊ NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN CHUỒNG HỞ

Nguyễn Đình Tường1, Phạm Kim Đăng2, Trần Hiệp2, Trần Thị Bích Ngọc3

1-Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; 2-Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 3-Viện Chăn nuôi

Kỷ yếu
101. Avs110 PHÂN LẬP VI KHUẨN CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE C, D, E TRÊN VỊT BỊ LIỆT MỀM CỔ TẠI TỈNH AN GIANG

 Nguyễn Thu Tâm1, Nguyễn Đức Hiền2

1-Bộ môn Thú Y, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ; 2-Chi cục Thú Y Cần Thơ

Kỷ yếu
102. Avs111 ÁP DỤNG BỘ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC VÀ SƠ ĐỒ HÓA HỆ THỐNG MỘT SỨC KHỎE (OH-SMART) VÀO MÔ HÌNH QUẢN LÝ THỊT SẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2021

 Trần Phạm Tiến Thịnh1, Vũ Phương Thảo1, Phạm Đức Phúc2, Lê Thanh Hiền1

1-Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh; 2Trung tâm nghiên cứu Y tế công cộng và Hệ sinh thái, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội;

Kỷ yếu
103. Avs112 PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ NỒNG ĐỘ ỨC CHẾ ỨC THIỂU CỦA KHÁNG SINH ĐỐI VỚI CÁC GỐC VI KHUẨN ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE PHÂN LẬP TỪ HEO

 Đặng Thị Xuân Thiệp, Vũ Đình Thành Lộc, Đinh Võ Gia Linh, Huỳnh Hồ Minh Nhã, Lâm Ánh Tuyết, Võ Thị Trà An

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Kỷ yếu
104. Avs113 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG MANNAN OLIGOSACCHARIDES (MOS) ĐẾN TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHẨU PHẦN CỦA GÀ RI LAI NUÔI THỊT TẠI THỪA THIÊN HUẾ

 Thân Thị Thanh Trà, Nguyễn Thanh Thủy

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
105. Avs114 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CÁC MỨC VITAMIN E VÀ VITAMIN C KHÁC NHAU LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA CHIM CÚT NHẬT BẢN

 Nguyễn Thị Cẩm Linh, Hồ Khả Vy, Cao Bá Thắng, Lê Thị Cẩm Tú, Nguyễn Trần Minh Trí, Lê Tấn Đạt, Nguyễn Thảo Nguyên

Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
106. Avs115 ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG TINH BỘT NGHỆ VÀ BỘT NGHỆ TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA CHIM CÚT NHẬT

 Nguyễn Thảo Nguyên, Huỳnh Chí Thiện, Ngô Thị Minh Sương, Nguyễn Thị Kim Khang

Trường Đại học Cần Thơ

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
107. Avs116 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA RUỒI LÍNH ĐEN (HERMETIA ILLUCENS) TRÊN CÁC CƠ CHẤT KHÁC NHAU

 Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Phương Lan, Lê Đức Ngoan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
108. Avs117 XÁC ĐỊNH MỨC METHIONINE VÀ METHIONINE+CYSTINE TỐI ƯU ĐỐI VỚI 2 GIAI ĐOẠN CỦA VỊT THỊT CV SUPER MEAT NUÔI NHỐT

 Nguyễn Văn Hiệp

Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Kỷ yếu
109. Avs118 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TIÊU HÓA TRONG KHẨU PHẦN LÊN CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA THỎ ĐỰC LAI

 Trương Thanh Trung1, Nguyễn Thùy Linh2, Phạm Thị Cẩm Nhung3

1Bộ môn Chăn Nuôi, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ; 2Bộ môn Chăn Nuôi Thú Y, Khoa Nông nghiệp – Thủy Sản, Trường Đại học Trà Vinh; 3Học viên cao học, Bộ môn Chăn Nuôi, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
110. Avs119 GÃY XƯƠNG DÀI TRÊN CHÓ VÀ MÈO: KHẢO SÁT TRÊN 172 CA BỆNH

 Phạm Quốc Anh Minh1, Đỗ Thị Mộng Thơ2,3, Lê Quang Thông1,3

1-Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University – HCM City;  2- Tin Tho Veterinary Clinic, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong, Vietnam; 3-Vietnam Small Animal Veterinary Association

Kỷ yếu
111. Avs122 SỰ LƯU HÀNH VÀ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA TRỨNG TOXOCARA CANIS TRÊN LÔNG, PHÂN CHÓ, ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

 Nguyễn Thị Vân Anh,Nguyễn Ngọc Đỉnh

Trường Đại học Tây Nguyên

Kỷ yếu
112. Avs124 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG ENZYME PHYTASE TRONG THỨC ĂN THIẾU CALCIUM VÀ PHOSPHORUS LÊN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG XƯƠNG CỦA HEO CON CAI SỮA

 Phạm Phúc Thịnh Nguyễn Quang Thiệu

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Kỷ yếu
113. Avs125 SỰ HIỆN DIỆN CỦA VI KHUẨN E. COLI MANG GENE ĐỘC LỰC LIÊN QUAN BỆNH SƯNG PHÙ ĐẦU TRÊN HEO TẠI CÁC TRẠI CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP

 Nguyễn Thành Nhân1, Dương Thị Lành1, Trần Ngọc Đại1, Lê Hữu Ngọc1, Đỗ Tiến Duy1, Nguyễn Tất Toàn1, Vũ Thị Diệu Hương2, Dương Minh Nhật2 Lê Thanh Hiền1

1-Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Đại Học Nông Lâm Tp. HCM; 2-Công ty TNHH HIPRA Việt Nam

Kỷ yếu
114. Avs126 KHẢO SÁT TỈ LỆ TRẬT XƯƠNG BÁNH CHÈ Ở CHÓ VÀ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y NEWPET

 Võ Dương Minh1, Ngô Quốc Hưng2, Lê Quang Thông1

2-Khoa Chăn Nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM;  2-Bệnh viện thú y Newpet, Quận 1, TP.HCM

Kỷ yếu
115. Avs128 SỬ DỤNG PROTEIN TÔM THỦY PHÂN THAY THẾ BỘT CÁ TRONG THỨC ĂN LÊN NĂNG SUẤT GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM

 Ngô Hồng Phượng1, Trương Văn Phước2, Nguyễn Quỳnh Thương3, Trương Đình Nam1, Trần Tuấn Huệ1

1-Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM; 2-Trường Đại Học Tiền Giang; 3Công ty cổ phần Việt Nam Food

Tạp chí KHKT Chăn nuôi
116. Avs130 SỰ LƯU HÀNH CỦA Escherichia coli SINH BETA – LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 Bùi Thị Lê Minh1, Chưởng Thị Cẩm Vân2, Nguyễn Công Danh1, Nguyễn Hoàng Thương1

1-Trường Đại học Cần Thơ; 2-Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

Kỷ yếu
117. Avs132 KHẢO SÁT BỆNH CANINE GRANULOCYTOTROPIC EHRLICHIOSIS TRÊN CHÓ TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM BỆNH XÁ THÚ Y THỰC HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 Ngô Hoàng Quí , Trần Thị Thảo, Huỳnh Thị Nguyệt Hằng, Hà Thị Ánh Vy

Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
118. Avs133 BỆNH SUY GIẢM BẠCH CẦU ĐƠN NHÂN TRÊN CHÓ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 Trần Thị Thảo, Đặng Thị Thắm, Nguyễn Minh Nghĩa, Ngô Hoàng Quí, Huỳnh Thị Nguyệt Hằng

Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
119. Avs134 MỘT SỐ DẠNG ĐAU CHÂN TRÊN BÒ SỮA TẠI MỘT TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẬP TRUNG

 Nguyễn Kiên Cường và Đỗ Thị Phương Thảo

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Kỷ yếu
120. Avs135 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TKS- MEN TIÊU HÓA SỐNG CAO TỎI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ F1 (HỒ x LƯƠNG PHƯỢNG)

 Dương Thị Vi, Dương Quang Trường, Trần Trọng Thành, Nguyễn Xuân Quế, Đoàn Phương Thúy

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Kỷ yếu
121. Avs136 ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TRÂU BÒ SAU TIÊM VACCINE LỞ MỒM LONG MÓNG TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

 Trần Quang Vui1, Phạm Bảo Hoài2

1-Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 2-Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

Kỷ yếu
122. Avs137 PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN GIEN ORF5 CỦA VIRUS PRRS

 Nguyễn Ngọc Hải1,2, Trần Hoàng Anh Thư2, Nguyễn Trung Quân2, Nguyễn Thị Phương Bình2, Lê Thị Thu Hà3

1-Bộ môn Bệnh truyền nhiễm – Thú y Cộng đồng, Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh; 2-Phòng Xét nghiệm – Chẩn đoán thú y Hàn Việt, Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh; 3-Công ty TNHH MSD Animal Health Vietnam

Kỷ yếu
123. Avs138 PHÂN TÍCH DI TRUYỀN CỦA VI RÚT GÂY BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI DỰA TRÊN GIEN B646L (p72) Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG NĂM 2019 – 2020

 Nguyễn Ngọc Hải 1,2, Nguyễn Trung Quân2, Nguyễn Thị Phương Bình2, Trần Hoàng Anh Thư2, Phùng Thị Ánh Ngọc2, Ngô Phương Uyên2, Lê Thị Thu Hà3

1-Bộ môn Bệnh truyền nhiễm – Thú y Cộng đồng, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh; 2-Phòng Chẩn đoán – Xét nghiệm Hàn Việt, Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh; 3-Công ty TNHH MSD Animal Health Việt Nam

Kỷ yếu
124. Avs139 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS GÂY VIÊM PHỔI Ở LỢN TẠI HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

 Nguyễn Quang Tính1, Nguyễn Mạnh Hùng2, Đỗ Bích Duệ3

1Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên; 2Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh; 3Viện Khoa học sự sống – ĐH Thái Nguyên

Kỷ yếu
125. Avs140 TÌNH HÌNH NHIỄM NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH XÁ THÚ Y CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

 Hồ Thị Bích Ngọc, Đặng Thị Mai Lan, Nguyễn Văn Lương, Bùi Tuyết Ngân, Phạm Thị Phương Lan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Kỷ yếu
126. Avs141 THỰC TRẠNG XỬ LÝ Ổ DỊCH BỆNH DẠI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN “MỘT SỨC KHỎE” TẠI XÃ CHƯƠNG DƯƠNG,HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TÍNH THÁI BÌNH NĂM 2017

 Đặng Bích Thủy

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Kỷ yếu
127. Avs142 ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG TANIN ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ THỊT

 Vũ Việt Anh1, Nguyễn Thị Phương1, Nguyễn Đức Điện2, Dương Thanh Bình2, Lê Minh Hải3

[1]Khoa Chăn nuôi, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam; 2Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên; 3Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng Ánh Dương Khang

Kỷ yếu
128. Avs143 ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ KHỐI U TUYẾN QUANH HẬU MÔN LÀNH TÍNH TRÊN CHÓ

 

Nguyễn Vũ Sơn1,2, Bùi Trần Anh Đào1,  Nguyễn Hữu Nam1, Bùi Thị Tố Nga1, Trần Minh Hải1, Nguyễn Thị Lan1, Võ Văn Hải3, Nguyễn Thị Hương Giang1

1-Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2-Mạng lưới thú y trẻ Việt Nam (Vietnam Youth Vet Network);  3-Hệ thống thú y 2VET

Kỷ yếu
129. Avs144 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH GIUN XOĂN THỰC QUẢN TRÊN CHÓ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 Nguyễn Thị Chúc1, Nguyễn Hồ Bảo Trân2, Nguyễn Phi Bằng3, Nguyễn Hữu Hưng2

1-Trường Đại học Tây Đô; 2Trường Đại học Cần Thơ; 3-Trường Đại học An Giang

Kỷ yếu
130. Avs145 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI, CƯỜNG ĐỘ NHIỄM SÁN DÂY TRÊN CHÓ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ DIPYLIDIUM CANINUM

 Nguyễn Phi Bằng1, Nguyễn Hữu Hưng2, Nguyễn Hồ Bảo Trân2

1Khoa Nông Nghiệp và TNTN, Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 2Khoa Nông Nghiệp,, Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
131. Avs146 DIETARY SUPPLEMENTATION OF GARLIC – TURMERIC – GINGER MIXTURE IMPROVES THE PERFORMANCE OF NOI HYBRID CHICKENS

 Phung K. T. Bui, Thao P. T. Nguyen, Chanh V. Nguyen

Nong Lam University – Ho Chi Minh City, Vietnam

Kỷ yếu
132. Avs147 ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BỔ SUNG LÚA MẦM LÊN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA THỎ THUẦN CALIFORNIAN

 Phạm Thị Cẩm Nhung1, Nguyễn Văn Thu2

1-Học viên cao học, Bộ môn Chăn Nuôi, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ; 2- Bộ môn Chăn Nuôi, Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
133. Avs148 ỨNG DỤNG TẾ BÀO HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN KHỐI U DA TRÊN CHÓ

 Nguyễn Vũ Sơn1,2,3, Masaya Tsuboi3, Nguyễn Hữu Nam1, Bùi Trần Anh Đào1, Nguyễn Thị Hương Giang1, Bùi Thị Tố Nga1

1-Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2-Laboratory of Veterinary Pathology, The University of Tokyo; 3-Mạng lưới thú y trẻ Việt Nam (Vietnam Youth Vet Network)

Kỷ yếu
134. Avs150 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI GIUN SÁN KÝ SINH TRÊN RẮN RÁO (Ptyas korros) VÀ RẮN HỔ HÀNH (Xenopeltis unicolor) TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

 Nguyễn Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Bảo Trân

Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
135. Avs151 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN MÔ HÌNH NUÔI GÀ TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC CỦA NÔNG HỘ TỈNH HẬU GIANG

 Trần Thanh Dũng

Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
136. Avs152 SỰ ĐỀ KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA ESCHERICHIA COLI SINH BETA – LACTAMASE PHỔ RỘNG PHÂN LẬP TỪ TRỨNG GÀ, NGƯỜI CHĂN NUÔI VÀ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh, Nguyễn Nhật Xuân Dung

Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
137. Avs153 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH MẮC BỆNH CẦU TRÙNG THỎ TẠI VIỆT YÊN BẮC GIANG VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH

 Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Thị Chinh, Dương Thị Toan, Nguyễn Thị Hà My

Trường Đại học Nông Lâm Bác Giang

Kỷ yếu
138. Avs155 ĐIỀU TRỊ BẠI LIỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU XOA BÓP GÂY RA TRÊN TRÂU, BÒ, DÊ, CỪU

 Phạm Thị Xuân Vân

Hội Thú y Việt Nam

Kỷ yếu
139. Avs156 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC-XIN GIẢI ĐỘC TỐ (CLOSTOXOI I.VAC) PHÒNG BỆNH VIÊM RUỘT HOẠI TỬ DO VI KHUẨN CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

 Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Thị Thắm, Lê Lập

Phân viện Thú y miền Trung

Tạp chí KHKT Thú y
140. Avs157 VỖ BÉO BÒ BẰNG CÁC NGUỒN THỨC ĂN THÔ XANH TẠI CHỖ CÓ BỔ SUNG THỨC ĂN TINH TRONG NÔNG HỘ Ở TỈNH QUẢNG NAM

 Nguyễn Hữu Văn1, Bùi Thanh Việt2, Văn Ngọc Phong1

1-Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 2Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Kỷ yếu
141. Avs158 ẢNH HƯỞNG CỦA PREMIX L4020 TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT SINH SẢN VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ

 Nguyễn Công Oánh1, Nguyễn Thị Phương Giang1, Phạm Kim Đăng, 1, Ngô Nhật Trường2 

1-Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2-Công ty Wisium Vietnam

Kỷ yếu
142. Avs159 FACTOR EFFECTS ON NUMBER OF EGGS LAID OF QUEEN BEE SPECIES APIS CERENA AT NORTEASTERN REGION OF VIETNAM

 Nguyễn Duy Hoan and Phùng Đức Hoàn

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Kỷ yếu
143. Avs160 THE COMBINATION OF HERBAL EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS CONTRIBUTES TO THE IMPROVEMENT OF THE GROWTH PERFORMANCE AND BLOOD BIOCHEMICAL INDICATORS IN FATTENING PIGS

 Anh D.T.N., Duong D.T., Chanh N.V., Bao D.T., Mi B.T.T. and Khang D.N.

Nong Lam University of Ho Chi Minh City, Vietnam

Kỷ yếu
144. Avs161 EFFECTS OF DIFFERENT PROTEIN SOURCES IN THE DIETS ON FEED INTAKE, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND NITROGEN RETENTION OF GROWING BACH THAO GOATS

 Truong Thanh Trung and Nguyen Van Thu

Department of Animal Science, College of Agriculture, Can Tho University, Vietnam

Kỷ yếu
145. Avs162 NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ CHỌI LAI VÀ RI LAI NUÔI TẠI SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI

 Dương Thanh Hải1, Phan Thị Hằng1, Trần Ngọc Long1, Trần Thị Na1, Đinh Văn Hà1, Đinh Văn Trung2, Nguyễn Thị Thuý2, Đinh Thị Hường3, Phùng Tô Long3

1-Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 2-Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Hà; 3Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Hà

Kỷ yếu
146. Avs163 INVESTIGATION OF MILK MICROBIOTA IN DAIRY COWS AT 1 AND 2 MONTHS AFTER CALVING BY qPCR

 Nguyễn Thị Thương1 and Nishino Naoki2

1-Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University, Hochiminh city, Vietnam; 2-Graduate school of Environmental and Life Science, Okayama University, Japan

Kỷ yếu
147. Avs164 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA TRỨNG GIA CẦM BẰNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP

 Nguyễn Thị Phương, Phạm Kim Đăng; Vũ Việt Anh; Nguyễn Hoàng Thịnh, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Hữu Đoàn

Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
148. Avs165 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CHỦNG VIRUS VACCINE NHƯỢC ĐỘC DỊCH TẢ VỊT DP-EG-2000 SAU BẢO QUẢN

 Nguyễn Bá Hiên, Cao Thị Bích Phượng, Cam Thị Thu Hà, Phạm Hồng Ngân, Vũ Thị Ngọc

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
149. Avs166 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TycolSal TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH DO Escherichia coli GÂY RA Ở VỊT

 Đặng Hữu Anh1, Trần Văn Bình2, Chu Văn Hùng1, Nguyễn Thị Thuận1, Nguyễn Thị Oanh1, Dương Việt Chiến1, Nguyễn Thanh Tùng1, Vũ Tuấn Anh1, Phạm Bá Kiên1

1-Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 2-Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Sakan Việt Nam

Kỷ yếu
150. Avs167

 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RỪNG TAI TRẮNG (Gallus gallus gallus) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT

 Trương Văn Khang, Vũ Khắc Tùng, Nguyễn Trọng Ngữ, Nguyễn Thiết

Trường Đại học Cần Thơ

Kỷ yếu
151. Avs168 VẮC XIN TRONG THÚ Y – CÔNG NGHỆ VẮC XIN VÉC TƠ CHO GIA CẦM

 Võ Ngọc Bảo

Công ty MSD Việt Nam

Kỷ yếu
152. Avs169 KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA TRÂU NỘI KHI ĐƯỢC PHỐI TINH TRÂU MURRAH, TRÂU NGỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI NUÔI TRONG NÔNG HỘ TẠI TỈNH QUẢNG NAM

 Dương Thanh Hải1, Lê Đức Thạo1, Phan Thị Hằng1, Trần Duy Hoàng1, Trần Thị Na1, Hồ Thị Minh Tâm2, Nguyễn Thị Bích Liên3

1-Khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 2-Phòng khám Thú y GAIA Hà Nội; 3Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Quảng Nam

Kỷ yếu
153. Avs170 XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐA HÌNH CỦA GEN INS VÀ GH TRÊN GÀ MÍA

 Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng và Hoàng Anh Tuấn

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
154. Avs171 THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU DINH DƯỠNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA VIỆT NAM

 Lã Văn Kính

Trường đại học Công nghệ  Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH

Kỷ yếu
155. Avs172 NĂNG SUẤT, THÀNH PHẦN THÂN THỊT CỦA CÁC TỔ HỢP BÒ LAI GIỮA BÒ CÁI LAI BRAHMAN VỚI CÁC GIỐNG BÒ ĐỰC RED ANGUS, DROUGHTMASTER VÀ CHAROLAIS NUÔI TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

 Nguyễn Thị Mỹ Linh1,2, Nguyễn Quang Tuấn1, Lê Đình Phùng1, Đinh Văn Dũng1, Nguyễn Xuân Bả1

1-Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế; 2-Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Quảng Nam

Tạp chí KHCN Nông nghiệp
156. Avs173 ĐA HÌNH GEN NCAPG VÀ RNF212 LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TÍNH TRẠNG KINH TẾ Ở BÒ LAI SIND VÀ LAI BRAHMAN NUÔI TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

 Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bá Trung, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHCN Nông nghiệp
157. Avs174 ĐA HÌNH ĐỘT BIẾN NHẦM NGHĨA TRÊN GEN RNF212 LIÊN QUAN ĐẾN TÁI TỔ HỢP GIẢM PHÂN Ở BÒ VÀNG VIỆT NAM

 Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bá Trung, Vũ Văn Hải, Dương Thị Hương, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Tetsuo Kunieda

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Tạp chí KHCN Nông nghiệp
158. Avs176 XU HƯỚNG SỬ DỤNG THẢO DƯỢC THAY THẾ KHÁNG SINH TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

 Lã Văn Kính

Trường đại học Công nghệ  Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH

Kỷ yếu
159. Avs177 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ Ở NGỰA BẠCH MẮC BỆNH TIÊN MAO TRÙNG DO TRYPANOSOMA EVANSI

 Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Nhiên và Phạm Thị Lan Hương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kỷ yếu
160. Avs178 GIẢI TRÌNH TỰ HỆ VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG (METAGENOMICS) – MỘT CÔNG CỤ MẠNH TRONG NGHIÊN CỨU THÚ Y

 Huỳnh Văn Phúc1, Lê Lan Anh1, Nguyễn Thụy Vy2, Nguyễn Thị Diệu Ái1, Trần Huỳnh Bảo Nam1, Hồ Huỳnh Thùy Dương2

1Công ty TNHH Khoa Học KTest; 2Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Kỷ yếu
161. Avs179 CHĂN NUÔI 4.0: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢN LÝ CHĂN NUÔI, QUẢN LÝ DỊCH BỆNH VÀ AN TOÀN SINH HỌC

 Đặng Ngọc Hoàng

Công ty MSD Việt Nam

Kỷ yếu
162. Avs180 HIỆN TRẠNG VỀ BỆNH CHÂN MÓNG TRÊN BÒ SỮA NUÔI TRONG NÔNG HỘ Ở HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

 Nguyễn Đức Danh1, Hồ Thị Minh Tâm2, Sử Thanh Long3, Trần Duy Hoàng4, Nguyễn Tiến Đạt4, Võ Viết Quân4, Dương Thanh Hải4

[1]Trung tâm chăm sóc chân móng bò sữa Lâm Đồng; 2Phòng khám Thú y GAIA Hà Nội; 3Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 4Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
163. Avs181 NGÀNH CHĂN NUÔI  VỚI  HỘI NHÂP KINH TẾ

 Đoàn Xuân Trúc

Hội Chăn nuoi Việt Nam

Kỷ yếu
164. Avs182 NHÂN BẢN ĐỘNG VẬT VÀ SỰ THÀNH CÔNG Ở VIỆT NAM

 Nguyễn Khánh Vân

Viện Chăn nuôi Quốc gia

Kỷ yếu
165. Avs183 CÔNG TÁC GIỐNG VẬT NUÔI Ở VIỆT NAM

 Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Kỷ yếu
166. Avs185 NĂNG SUẤT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY HƯỚNG DƯƠNG AGUARA 6 VÀ ẢNH HƯỞNG CÁC CHẤT VÀ TỶ LỆ PHỤ GIA ĐẾN THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA SẢN PHẨM Ủ CHUA

Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Thanh Thủy, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hữu Văn Lê Đức Ngoan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Kỷ yếu
167. Avs186 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH CỦA VẮC XIN DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ CHỦNG G-DELTA-I 177L TRÊN HEO

 Trần Xuân Hạnh1, Nguyễn Văn Dung1, Lê Thị Thu Phương1, Nguyễn Quang Huy1, Đỗ Thanh Thủy1, Quách Vô Ngôn1, Phạm Hào Quang1, Nguyễn Tấn Liêm1,  Hồ Nguyễn Hải Vy1, Huỳnh Thị Ngọc Ánh1, Bùi Anh Thy1, Trần Hữu Huy1,  Đào Huỳnh Thiên Thanh1, Phạm Thị Yến Như1, Nguyễn Đức Huy1, Nguyễn Thanh Hoài1, Đỗ Thị Thùy Dung1,  Trần Thu Lâm1, Nguyễn Thị Thủy1, Đoàn Ngọc Trung1, Tạ Hoàng Long2, Nguyễn Thị Thúy Hà2, Hoàng Thị Thu Hương2, Nguyễn Trung Tiến2, Phạm Quang Trung2, Bạch Đức Lữu3, Võ Văn Hùng3, Nguyễn Thanh Phương3, Cyril G. Gay4, Manuel V.Borca4, Douglas P.Gladue4

1Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương NAVETCO; 2Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y trung ương 1; 3Chi cục thú y vùng 6 (RAOH 6); 4Trung tâm nghiên cứu bệnh gia súc Plum Island, Hoa Kỳ.

Kỷ yếu
168. Avs187 NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÚ Y GIAI ĐOẠN 2015 -2020, ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG THỜI GIAN TỚI 2021 -2026

Đậu Ngọc Hào

Hội Thú y Việt Nam

Kỷ yếu