Danh sách các bài báo

I. TỔNG HỢP BÀI BÁO XUẤT BẢN TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC 

Nhà xuất bản Đại học Huế, ISBN: 978-604-337-133-8

TT

Tên bài báo/tác giả

I. TỔNG QUAN VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN KHOA HỌC
1 PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BỀN VỮNG TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO: KHAI THÁC LỢI THẾ – HẠN CHẾ RỦI RO

Nguyễn Xuân Trạch

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

2 CHĂN NUÔI 4.0: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢN LÝ CHĂN NUÔI, QUẢN LÝ DỊCH BỆNH VÀ AN TOÀN SINH HỌC

 Đăng Ngọc Hoàng

Công ty MSD Việt nam 

3 NGÀNH CHĂN NUÔI VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ

Đoàn Xuân Trúc

Hội Chăn nuôi Việt Nam

4 CÔNG TÁC GIỐNG VẬT NUÔI CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ GIỐNG VẬT NUÔI

Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt nam

5 THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU DINH DƯỠNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA VIỆT NAM

Lã Văn Kính

Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM

6 MÔ HÌNH TOÁN HỌC TRONG CHĂN NUÔI LỢN Ở VIỆT NAM

Kiều Minh Lực

Công ty C.P Việt Nam

7 NHÂN BẢN ĐỘNG VẬT VÀ SỰ THÀNH CÔNG TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Khánh Vân và Phạm Doãn Lân

Viện Chăn nuôi Quốc gia

8 CẢI THIỆN DI TRUYỀN NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI LỢN Ở VIỆT NAM: LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

Kiều Minh Lực

Công ty C.P Việt Nam

9 HƯƠU SAO: NGUỒN GỐC, ĐẶC TÍNH, LỢI ÍCH VÀ THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI

Nguyễn Xuân Trạch

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

10 XU HƯỚNG SỬ DỤNG THẢO DƯỢC THAY THẾ KHÁNG SINH TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Lã Văn Kính

Trường Đại học Nông nghệ Tp. HCM

11 THỬ NGHIỆM ÁP DỤNG BỘ CÔNG CỤ PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC VÀ SƠ ĐỒ HÓA HỆ THỐNG MỘT SỨC KHỎE (OH-SMART) VÀO MÔ HÌNH QUẢN LÝ THỊT

Trần Phạm Tiến Thịnh, Vũ Phương Thảo, Phạm Đức Phúc và Lê Thanh Hiền

Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Hội

12 METAGENOMICS – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ VI SINH MÔI TRƯỜNG CÓ  NHIỀU TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THÚ Y

Huỳnh Văn Phúc, Lê Lan Anh, Nguyễn Thụy Vy, Nguyễn Thị Diệu Ái, Trần Huỳnh Bảo Nam và Hồ Huỳnh Thùy Dương

Công ty TNHH Khoa Học KTest
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh

13 NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG  NGHỆ THÚ Y GIAI ĐOẠN 2015 -2020, ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG THỜI GIAN TỚI 2021 -2026

Đậu Ngọc Hào

Hội Thú y Việt Nam

14 ĐIỀU TRỊ BẠI LIỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU XOA BÓP

Phạm Thị Xuân Vân

Hội Thú y Việt Nam

15 VẮC-XIN TRONG THÚ Y – CÔNG NGHỆ VẮC-XIN VÉC TƠ CHO GIA CẦM

Võ Ngọc Bảo

Công ty MSD Việt Nam

16 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP RT-LAMP TRONG CHẨN ĐOÁN TEMBUSU VIRUS TRÊN VỊT Ở HÀ NỘI

Mai Thị Ngân, Đặng Hữu Anh, Nguyễn Văn Giáp, Phạm Thị Lan Hương, Phan Thị Hạnh, Lê Khắc Duy, Nguyễn Hữu Huân, Huỳnh Thị Mỹ Lệ và Wataru Yamazaki

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương Navetco
Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Nhật Bản

17 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ELISA CHẨN ĐOÁN BỆNH SÁN DÂY DO ECHINOCOCCUS SPP. GÂY RA TRÊN LINH TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nhiên, Vũ Hoài Nam, Bùi Thị Huyền Thương, Trần Thị Kim Lan, Nguyễn Phương Anh và Bùi Khánh Linh

Bộ môn Ký sinh trùng, khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Trung Tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp (EPRC), vườn quốc gia Cúc Phương

II. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI LỢN
18 CHUỖI CUNG LỢN THỊT VÀ THỊT LỢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Nguyễn Xuân Bả, Lê Văn Nam, Lê Đức Ngoan, Lê Văn Phước, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Hải Quân và Dương Thanh Hải

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

19 NH HƯỞNG CỦA KIỂU GENE MC4R VÀ PIT-1 ĐẾN TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT TRÊN HEO DUROC XUẤT XỨ TỪ CANADA

Nguyễn Hữu Tinh, Nguyễn Văn Hợp, Đỗ Thế Anh, Nguyễn Thị Lan Anh và Bùi Phú Nam Anh

Phân viện Chăn nuôi Nam bộ, KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

2Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Mở Bán công Tp. Hồ Chí Minh;

20 ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG CÁC MỨC PROBIOTIC TRONG KHẨU PHẦN TỚI KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHUYỂN HÓA THỨC ĂN TRÊN ĐÀN LỢN NUÔI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thu Quyên, Mai Ngọc Khánh và Trần Công Minh

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

21 XÁC ĐỊNH TỶ LỆ LYSINE TIÊU HÓA/NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI THÍCH HỢP TRONG KHẨU PHẦN ĂN CHO LỢN CÁI HẬU BỊ NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN CHUỒNG HỞ

Nguyễn Đình Tường, Phạm Kim Đăng, Trần Hiệp, Trần Thị Bích Ngọc

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Viện Chăn nuôi

22 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG LIỀU CAO ENZYME PHYTASE TRONG THỨC ĂN THIẾU CALCIUM VÀ PHOSPHORUS LÊN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG XƯƠNG CỦA HEO CON CAI SỮA

Phạm Phúc Thịnh và Nguyễn Quang Thiệu

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM;

23 ẢNH HƯỞNG CỦA β-GLUCAN TRONG KHẨU PHẦN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ KHÁNG VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN HEO GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG TẠI TỈNH BẾN TRE

Đặng Thị Ngọc Trúc, Trần Ngọc Bích, Trương Văn Hiểu, Nguyễn Thị Kim Quyên và Lê Quang Trung

Bộ môn Thú y, khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ

Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng (CRCS), Trường Đại học Trà Vinh
Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, trường Đại học Trà Vinh;

24 MỘT SỐ YẾU TỐ LÀM TĂNG NGUY CƠ CHẾT LƯU TRÊN LỢN TẠI CÁC TRANG TRẠI 220 Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

Nguyễn Hoài Nam và Peerapol Sukon

Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Bộ môn Giải phẫu, Khoa Thú y, Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan

25 GHI NHẬN MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Thị Phương Bình, Trần Hoàng Anh Thư và Nguyễn Trung Quân

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

26 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH CỦA VẮC XIN DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI NHƯỢC ĐỘC ĐÔNG KHÔ CHỦNG G-DELTA-I 177L TRÊN HEO

Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Văn Dung, Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Thanh Thủy, Quách Vô Ngôn, Phạm Hào Quang, Nguyễn Tấn Liêm, Hồ Nguyễn Hải Vy, Huỳnh Thị Ngọc Ánh, Bùi Anh Thy, Trần Hữu Huy, Đào Huỳnh Thiên Thanh, Phạm Thị Yến Như, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thanh Hoài, Đỗ Thị Thùy Dung, Trần Thu Lâm, Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Ngọc Trung, Tạ Hoàng Long, Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Trung Tiến, Phạm Quang Trung, Bạch Đức Lữu, Võ Văn Hùng, Nguyễn Thanh Phương, Cyril G. Gay, Manuel V.Borca, Douglas P.Gladue

Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương NAVETCO
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y trung ương 1
Chi cục thú y vùng 6 (RAOH 6)
Trung tâm nghiên cứu bệnh gia súc Plum Island, Hoa Kỳ

27 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VỀ KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Lê Trung Hoàng, Nguyễn Đức Hiền, Dương Ngọc Hải Đăng, Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Thị Mẫn, Lê Hoàng Khang, Nguyễn Phúc Khánh và Nguyễn Thanh Lãm

Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ;
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Cần Thơ;

28 SỰ ỔN ĐỊNH VI-RÚT DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TRÊN DÒNG TẾ BÀO MA104 QUA ĐỜI CẤY TRUYỀN

Hyeok-il Kwon, Đỗ Tiến Duy, Võ Văn Hùng, Seung-Chul Lee, Min Ho kim, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Minh Tấn, Lê Tín Vinh Quang, Ngô Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Minh Nam, Joo Young Lee và Nguyễn Tất Toàn

Công ty vắc-xin ChoongAng, Daejeon, 34055, Hàn Quốc
Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, TP. HCM
Chi cục Thú Y vùng 6, Cục Thú y, Việt Nam
Khoa Y, Trường Đại học Quốc gia TP. HCM

29 CA BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TRÊN HEO HỒI PHỤC SAU KHI NHIM

Tiến Mạnh Nguyễn, Trâm Thị Ngọc Ngô, Danh Thịnh, Cường Văn Nguyễn, Trang Thị Phương Nguyễn, Lực Đức Đỗ và Duy Tiến Đỗ

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

30 PHÂN TÍCH DI TRUYỀN CỦA VI RÚT GÂY BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI DỰA TRÊN GIEN B646L (p72) Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG NĂM 2019 – 2020

Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Phương Bình, Trần Hoàng Anh Thư, Phùng Thị Ánh Ngọc, Ngô Phương Uyên và Lê Thị Thu Hà

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM
Công ty TNHH MSD Animal Health Việt Nam

31 NGHIÊN CỨU ĐỘNG THÁI THẢI KHÁNG NGUYÊN VIRUS DỊCH TẢ LỢN THEO PHÂN SAU LẦN TIÊM VACCINE NHƯỢC ĐỘC ĐẦU ĐỜI Ở LỢN CON

Lê Minh Đức, Ngô Thị Hoài Thắm và Phạm Hồng Sơn

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Trường Trung cấp Nông nghiệp, tỉnh Quảng Trị

32 KHẢO SÁT TỒN DƯ KHÁNG SINH TRÊN THỊT LỢN, THỊT GÀ TẠI MỘT SỐ TỈNH THUỘC MIỀN ĐÔNG – TÂY NAM BỘ

Lê Hồng Phong, Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Phúc Khánh, Võ Minh Châu, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Lãm

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh Thú y Trung ương II
Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

33 PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE PHÂN LẬP TỪ HEO

Đặng Thị Xuân Thiệp, Vũ Đình Thành Lộc, Đinh Võ Gia Linh, Huỳnh Hồ Minh Nhã, Lâm Ánh Tuyết và Võ Thị Trà An

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

34 SỰ HIỆN DIỆN CỦA VI KHUẨN E. COLI MANG GENE ĐỘC LỰC LIÊN QUAN BỆNH SƯNG PHÙ ĐẦU TRÊN HEO TẠI CÁC TRẠI CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Thành Nhân, Dương Thị Lành, Trần Ngọc Đại, Lê Hữu Ngọc, Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Tất Toàn, Vũ Thị Diệu Hương, Dương Minh Nhật và Lê Thanh Hiền

Khoa Chăn Nuôi – Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM
Công ty TNHH HIPRA Việt Nam

35 SỰ LƯU HÀNH CỦA LIÊN CẦU KHUẨN (STREPTOCOCCUS SP.) TRÊN LỢN ĐƯA VÀO GIẾT MỔ TẠI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, 2016 – 2017

Bùi Thị Hiền, Nguyễn Thị Thùy Trang, Trần Văn Sáu, Nguyễn Thị Thùy, Hồ Lê Quỳnh Châu, Hồ Trung Thông và Nguyễn Xuân Hòa

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

36 NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS PHÂN LẬP ĐƯỢC GÂY VIÊM PHỔI Ở LỢN TẠI HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Quang Tính, Nguyễn Mạnh Hùng và Đỗ Bích Duệ

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh
Viện Khoa học sự sống – Đại học Thái Nguyên

37 KHẢO SÁT MIỄN DỊCH CỦA ĐÀN HEO SAU KHI TIÊM VACCINE LỞ MỒM LONG MÓNG TYPE O (CHỦNG O/MYA98/XJ/2020 + O/GX/09-07)

Đặng Hữu Anh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Dương Ngọc Bình, Trần Xuân Khương, Nguyễn Phú Tú, Cao Đức Thuận và Nguyễn Nam Hùng

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần Apharma

38 SỰ ĐỒNG NHIỄM VÀ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PCV2 Ở CA BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP VÀ CÒI CỌC SAU CAI SỮA

Đỗ Tiến Duy, Ngô Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thế Hiển, Trần Hoàng Vũ và Nguyễn Tất Toàn

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Boehringer Ingelheim, Việt Nam

39 PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN GENE ORF5 CỦA VIRUS GÂY BỆNH HEO TAI XANH (PRRS VIRUS) TẠI MỘT SỐ TỈNH Ở VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Hải, Trần Hoàng Anh Thư, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Thị Phương Bình và Lê Thị Thu Hà

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM

Công ty TNHH MSD Animal Health Việt Nam

III. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI GIA CẦM
40 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ MÍA LAI VÀ RI LAI NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC AN TOÀN SINH HỌC TẠI BẮC GIANG

Đặng Hồng Quyên, Ngô Thành Vinh, Đỗ Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Chinh và Lê Văn Tuấn

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

41 ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC NUÔI VÀ TỔ HỢP LAI TỚI NĂNG SUẤT CHĂN NUÔI VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ THỊT THƯƠNG PHẨM

Hán Quang Hạnh và Nguyễn Thị Xuân

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

42 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG MANNAN-OLIGOSACCHARIDE (MOS) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ BIỂU MÔ RUỘT NON CỦA GÀ RI LAI NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Trần Thị Na, Phan Thị Hằng, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Thân Thị Thanh Trà, Nguyễn Thanh Thủy và Dương Thị Hương

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

43 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG MANNAN OLIGOSACCHARIDES ĐẾN TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG KHẨU PHẦN CỦA GÀ RI LAI NUÔI THỊT TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Thân Thị Thanh Trà, Nguyễn Thanh Thủy và Lê Thị Ánh Tuyết

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

44 ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA GÀ NÒI LAI VỚI CÁC MỨC BỔ SUNG BỘT CẦN TÂY (KELUSSIA ODORATISSIMA) VÀO KHẨU PHẦN

Lê Thị Trúc Ly, Cao Thị Ngọc Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền , Ngô Thị Huyền Trân, Lê Hòa Hiệp, Trần Quốc Kha, Nguyễn Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Kim Khang

Trường Đại học Cần Thơ

45 KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ LIÊN MINH

Đỗ Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Lưu, Trần Thị Bình Nguyên, Đặng Hồng Quyên, Nguyễn Thị Chinh, Bùi Hữu Đoàn2và Nguyễn Hoàng Thịnh

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

46 THỬ NGHIỆM CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI TRONG KHẨU PHẦN THEO GIAI ĐOẠN TUỔI VÀ GIỚI TÍNH ĐỂ NUÔI GÀ THỊT LÔNG MÀU PHỤC VỤ CÁC NHU CẦU KHÁC NHAU CỦA THỊ TRƯỜNG

Nguyễn Kim Ngân và Dương Duy Đồng

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

47 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM TKS – MEN TIÊU HÓA SỐNG CAO TỎI ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ F1 (HỒ x LƯƠNG PHƯỢNG)

Dương Thị Vi, Dương Quang Trường, Trần Trọng Thành, Nguyễn Xuân Quế và Đoàn Phương Thúy

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

48 ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC BỔ SUNG TANIN ĐẾN HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ THỊT

Vũ Việt Anh, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đức Điện, Dương Thanh Bình và Lê Minh Hải

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên
Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng Ánh Dương Khang

49 ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN ĂN CHỨA PREMIX L4020 ĂN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ

Nguyễn Công Oánh, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Thị Phương Giang và Ngô Nhật Trường

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Công ty Wisium Vietnam

50 NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA GÀ CHỌI LAI VÀ RI LAI NUÔI TẠI SƠN HÀ, QUẢNG NGÃI

Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng, Trần Ngọc Long, Trần Thị Na, Đinh Văn Hà, Đinh Văn Trung, Nguyễn Thị Thuý, Đinh Thị Hường và Phùng Tô Long

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Hà
Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Hà

51 SỰ KHÁC BIỆT VỀ KHỐI LƯỢNG NỘI QUAN GIỮA BA GIỐNG GÀ LÔNG MÀU:  LƯƠNG PHƯỢNG, SASSO VÀ BÌNH ĐỊNH LÚC MỘT NGÀY TUỔI

Bùi Thị Kim Phụng, Chế Minh Tùng và Trần Thị Á Tiên

Khoa Chăn nuôi – Thú Y, Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

52 TÌNH HÌNH NUÔI GÀ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN MÔ HÌNH NUÔI GÀ TRÊN ĐỆM LÓT SINH HỌC CỦA NÔNG HỘ TỈNH HẬU GIANG

Trần Thanh Dũng

Trường Đại học Cần Thơ

53 SO SÁNH KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỶ LỆ VỎ, LÒNG TRẮNG VÀ LÒNG ĐỎ CỦA TRỨNG GIA CẦM BẰNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Hoàng Thịnh, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Kim Đăng, Vũ Việt Anh và Bùi Hữu Đoàn

Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

54 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RỪNG TAI TRẮNG (GALLUS GALLUS GALLUS) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT

Trương Văn Khang, Vũ Khắc Tùng, Nguyễn Trọng Ngữ và Nguyễn Thiết

Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ

55 XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐA HÌNH CỦA GEN INSULIN VÀ GROWTH HORMONE TRÊN GÀ MÍA

Hoàng Anh Tuấn, Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Vũ Việt Anh và Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

56 ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC NUÔI VÀ GIỚI TÍNH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN THỊT CỦA VỊT XIÊM (CAIRINA MOSCHATA) ĐỊA PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Kim Đông và Nguyễn Văn Thu

Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh
Khoa Sinh học ứng dụng – Trường Đại học Tây Đô
Khoa Nông nghiệp – Trường Đại học Cần Thơ

57 THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG THỨC ĂN ĐỂ NÂNG CAO SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT VÀ NĂNG SUẤT VỊT THỊT

Thach D. Nguyen, Dong D. Duy và Thieu Q. Nguyen

Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam

58 XÁC ĐỊNH MỨC METHIONINE VÀ METHIONINE+CYSTINE TỐI ƯU ĐỐI VỚI HAI GIAI ĐOẠN CỦA VỊT THỊT CV SUPER M NUÔI NHỐT

Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Quang Thiệu

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

59 ẢNH HƯỞNG BỔ SUNG VITAMIN E VÀ C TRONG KHẨU PHẦN LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA CHIM CÚT NHẬT

Nguyễn Thị Kim Khang, Nguyễn Thảo Nguyên, Ngô Thị Minh Sương, Lê Thanh Phương, Nguyễn Thị Hồng Nhân và Trương Minh Phúc

Trường Đại học Cần Thơ

60 TÌNH HÌNH MẮC BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN GÀ THỊT GF168 VÀ HIỆU LỰC CỦA THUỐC AMPROLIUM VÀ SULFADIMETHOXINE

Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Quang Long, Hồ Thị Dung và Phan Vũ Hải

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

61 ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA BỆNH MAREK TRÊN ĐÀN GÀ THẢ VƯỜN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Trần Phước Chiến, Hồ Thị Việt Thu, Vũ Ngọc Minh Thư và Huỳnh Ngọc Trang

Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

62 TỶ LỆ NHIỄM SÁN LÁ RUỘT NHỎ Ở MỘT SỐ LOÀI ỐC NƯỚC NGỌT VÀ KHẢ NĂNG LÂY NHIỄM Ở VỊT THẢ ĐỒNG TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Thị Thùy, Trần Quang Vui, Nguyễn Quang Nhựt, Nguyễn Thị Hoa và Trần Thị Na

Khoa Chăn nuôiThú y, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

63 PHÁT HIỆN ĐẦU TIÊN VÀ XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA VIRUS GÂY BỆNH THIẾU MÁU TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đào Huyền Trân, Nguyễn Văn Dẳng, Lê Thanh Đoàn, Trương Minh Hiếu, Võ Ngọc Đáng, Ngô Long Hồ, Lâm Thanh Khang, Lê Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Khánh Thuận và Nguyễn Thanh Lãm

hoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

64 THIẾT KẾ MỒI ĐẶC HIỆU PHẢN ỨNG RT-PCR CHẨN ĐOÁN VIRUS CÚM GIA CẦM TYPE A/H9N2 LƯU HÀNH TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trương Minh Hiếu, Võ Ngọc Đáng, Đào Huyền Trân, Nguyễn Văn Dẳng, Nguyễn Long Châu Dương, Võ Lâm Mỹ Lềnh, Ngô Long Hồ, Lê Văn Hội, Lâm Thanh Khang, Nguyễn Khánh Thuận, Nguyễn Thanh Lãm

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

65 SỰ LƯU HÀNH BIẾN CHỦNG VIRUS VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM TRÊN GÀ TẠI TỈNH HẬU GIANG

Huỳnh Nhật Quí, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Trần Duy Khang, Trần Trần Ngọc Bích và Nguyễn Phúc Khánh

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ;
rường Cao đẳng Vĩnh Long

66 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH THỰC NGHIỆM CỦA VI KHUẨN RIEMERELLA ANATIPESTIFER PHÂN LẬP TỪ VỊT MẮC BỆNH NHIỄM TRÙNG HUYẾT Ở VIỆT NAM

Võ Thành Thìn, Đặng Văn Tuấn và Lê Đình Hải

Phân viện Thú y miền Trung

67 MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CHỦNG VIRUS VACCINE NHƯỢC ĐỘC DỊCH TẢ VỊT DP-EG-2000 SAU BẢO QUẢN

Vũ Thị Ngọc, Nguyễn Bá Hiên và Cao Thị Bích Phượng

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

68 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TYCOLSAL TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH DO ESCHERICHIA COLI GÂY RA Ở VỊ

Nguyễn Bá Hiên, Đặng Hữu Anh, Trần Văn Bình, Chu Văn Hùng, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thị Oanh, Dương Việt Chiến, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Tuấn Anh và Phạm Bá Kiên

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Sakan Việt Nam

69 PHÂN LẬP VI KHUẨN CLOSTRIDIUM BOTULINUM TYPE C, D, E TRÊN VỊT BỊ LIỆT MỀM CỔ TẠI TỈNH AN GIANG

Nguyễn Thu Tâm và Nguyễn Đức Hiền

Bộ môn Thú Y, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ;
Chi cục Thú y Cần Thơ

IV. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI GIA SÚC NHAI LẠI
70 NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠO PHÔI BÒ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Nguyễn Thị Ngọc Anh và Đỗ Thị Kim Lành

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

71 ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN ĐẾN HIỆU QUẢ TẠO PHÔI BÒ CHỈNH SỬA GEN MYOSTATIN

Đỗ Thị Kim Lành, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Sử Thanh Long, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Thành và Takeshige Otoi

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trường Đại học Tokushima, Nhật Bản

72 ĐA HÌNH GEN NCAPG VÀ RNF212 LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TÍNH TRẠNG KINH TẾ Ở BÒ LAI SIND VÀ LAI BRAHMAN NUÔI TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bá Trung, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng và Nguyễn Hữu Văn

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

73 ĐA HÌNH ĐỘT BIẾN NHẦM NGHĨA TRÊN GEN RNF212 LIÊN QUAN ĐẾN TÁI TỔ HỢP GIẢM PHÂN Ở BÒ VÀNG VIỆT NAM

Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bá Trung, Vũ Văn Hải, Dương Thị Hương, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn và Tetsuo Kunieda

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Khoa học Okayama, Nhật Bản

74 QUY MÔ, CƠ CẤU ĐÀN VÀ PHƯƠNG THỨC NUÔI BÒ LAI TRONG NÔNG HỘ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Lê Đức Thạo, Lê Văn Nam, Hoàng Hữu Tình, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Trần Thị Na, Lê Thị Thu Hằng, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Lê Trần Hoàn và Đinh Văn Dũng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

75 VỖ BÉO BÒ BẰNG CÁC NGUỒN THỨC ĂN THÔ XANH TẠI CHỖ CÓ BỔ SUNG THỨC ĂN TINH TRONG NÔNG HỘ Ở TỈNH QUẢNG NAM

Nguyễn Hữu Văn, Bùi Thanh Việt và Văn Ngọc Phong

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

76 TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI TRÂU TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, Trần Huê Viên, Nguyễn Hưng Quang và Bùi Ngọc Sơn

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

77 KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA TRÂU NỘI KHI ĐƯỢC PHỐI TINH TRÂU MURRAH, TRÂU NGỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI NUÔI TRONG NÔNG HỘ TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Dương Thanh Hải, Lê Đức Thạo, Phan Thị Hằng, Trần Duy Hoàng, Trần Thị Na, Hồ Thị Minh Tâm và Nguyễn Thị Bích Liên

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Phòng khám Thú y GAIA Hà Nội
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Nam

78 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀN TRÂU CÓ KHỐI LƯỢNG LỚN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN NUÔI TRONG NỘNG HỘ TẠI CHIÊM HÓA, TUYÊN QUANG

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Trần Huê Viên, Nguyễn Hưng Quang, Bùi Ngọc Sơn, Hồ Thị Bích Ngọc và Nguyễn Đức Trường

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

79 KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA DÊ BÁCH THẢO NUÔI TẠI BỈM SƠN – THANH HÓA

Nguyễn Bá Mùi và Nguyễn Bá Hiếu

Khoa chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

80 EFFECTS OF DIFFERENT PROTEIN SOURCES IN THE DIETS ON FEED INTAKE, NUTRIENT DIGESTIBILITY AND NITROGEN RETENTION OF GROWING BACH THAO GOATS

Truong Thanh Trung and Nguyen Van Thu

College of Agriculture, Can Tho University

81 INVESTIGATION OF MILK MICROBIOTA IN DAIRY COWS AT 1 AND 2 MONTHS AFTER CALVING BY QUANTITATIVE PCR

Nguyễn Thị Thương và Nishino Naoki

Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University, Hochiminh city, Vietnam

Graduate school of Environmental and Life Science, Okayama University, Japan

82 HIỆU QUẢ CỦA MENBUTONE TRONG PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH XÊ TÔN HUYẾT TRÊN BÒ SỮA

Nguyễn Kiên Cường, Trương Đắc Triều và Đỗ Thị Nhân

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Sistar Việt Nam

83 GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG VACCINE LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ TẠI CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ TỪ 2018 – 2020

Võ Thị Hải Lê, Trần Thị Cúc, Cao Thị Lan Anh và Đinh Văn Tài

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Chi cục Thú y vùng 3

84 TÌNH HÌNH BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG VÀ SỰ LƯU HÀNH VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN BÒ TẠI TỈNH TRÀ VINH

Trần Huỳnh Triệu Vĩ, Trần Duy Khang và Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Phúc Khánh

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

85 CÁC DẠNG BỆNH CHÂN MÓNG THƯỜNG GẶP TẠI MỘT TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẬP TRUNG

Nguyễn Kiên Cường và Đỗ Thị Phương Thảo

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

86 HIỆN TRẠNG VỀ BỆNH CHÂN MÓNG TRÊN BÒ SỮA NUÔI TRONG NÔNG HỘ Ở HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Nguyễn Đức Danh, Hồ Thị Minh Tâm, Sử Thanh Long, Trần Duy Hoàng, Nguyễn Tiến Đạt, Võ Viết Quân và Dương Thanh Hải

Trung tâm chăm sóc chân móng bò sữa Lâm Đồng
Phòng khám Thú y GAIA Hà Nội
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

87 MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ MÁU CỦA BÒ MẮC BỆNH BIÊN TRÙNG

Hoàng Thanh Trúc, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hồng Chiên

Khoa Thú Y – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

88 ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA BÒ SAU TIÊM VACCINE LỞ MỒM LONG MÓNG TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Trần Quang Vui và Phạm Bảo Hoài

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam

V. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÚ Y THÚ CƯNG
89 ẢNH HƯỞNG CỦA MUỐI KHOÁNG BỔ SUNG VÀO MÔI TRƯỜNG PHA LOÃNG LÊN CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CHÓ BẢO QUẢN LẠNH

Nguyễn Văn Vui và Pakanit Kupittayanant

Khoa Nông Nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học Công nghệ Suranaree, Thái Lan

90 ĐÁNH GIÁ ĐỘ MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA PHÂN LẬP TỪ PHÂN CHÓ TIÊU CHẢY NUÔI Ở THÀNH PHỐ HUẾ

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Xuân Hòa và Nguyễn Thanh Tùng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

91 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN THAI VÀ CÁC BỆNH SẢN KHOA SAU KHI SINH TRÊN CHÓ

Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Kiều Ái, Nguyễn Xuân Hòa và Hồ Thị Dung

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

92 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN SỎI TRÊN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU CỦA MÈO TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y DANANGPET

Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Phan Thị Hằng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

93 PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỆNH GIẢM BẠCH CẦU DO EHRLICHIA CANIS TRÊN CHÓ

Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Xuân Hòa và Hồ Thị Dung

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

94

 

 

95

ỨNG DỤNG NHUỘM NHANH TRONG CHẨN ĐOÁN KHỐI U DA TRÊN CHÓ

Nguyễn Vũ Sơn, Masaya Tsuboi, Nguyễn Hữu Nam, Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Thị Hương Giang và Bùi Thị Tố Nga

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Laboratory of Veterinary Pathology, The University of Tokyo;
Mạng lưới Thú y Trẻ Việt Nam (Vietnam Youth Vet Network

KHẢO SÁT BỆNH LÝ SỎI BÀNG QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI URATE TRÊN BÀNG QUANG CHÓ

Bùi Thị Diệu Mai

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

96 ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ KHỐI U TUYẾN QUANH HẬU MÔN LÀNH TÍNH TRÊN CHÓ

Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Vũ Sơn, Nguyễn Hữu Nam, Bùi Thị Tố Nga, Trần Minh Hải, Nguyễn Thị Lan, Võ Văn Hải và Nguyễn Thị Hương Giang

Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Mạng lưới Thú y Trẻ Việt Nam (Vietnam Youth Vet Network)
Hệ thống Thú y 2VET

97 BỆNH VIÊM TỬ CUNG TÍCH MỦ TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trần Ngọc Bích, Trịnh Thanh Phương, Lê Bình Minh, Vân Mỹ Tiên, Ngô Phú Cường, Nguyễn Thị Yến Mai và Trần Văn Thanh

Trường Đại học Cần Thơ

98 LONG BONE FRACTURES IN DOGS AND CATS: A STUDY ON 172 CASES

Phạm Quốc Anh Minh, Đỗ Thị Mộng Thơ và Lê Quang Thông

Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University – HCM City
Tin Tho Veterinary Clinic, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh Duong, Vietnam
Vietnam Small Animal Veterinary Association

99 KHẢO SÁT TỶ LỆ TRẬT XƯƠNG BÁNH CHÈ Ở CHÓ VÀ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y NEWPET

Võ Dương Minh, Ngô Quốc Hưng và Lê Quang Thông

Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
Bệnh viện thú y Newpet, Quận 1, TP.HCM

100 SỰ LƯU HÀNH CỦA GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA TRÊN CHÓ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ HUẾ VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA NEXGARD SPECTRA

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hồ Thị Dung và Nguyễn Thị Yến Ly

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

101 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG GIUN ĐŨA CHÓ TOXOCARA CANIS TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG FORMOL 1 %, FORMOL 2 %, FORMOL 4 % VÀ AXIT SUNFURIC 0,1N

Đồng Thế Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Quỳnh, Lưu Thị Ngần, Mạc Thị Hoa và Nguyễn Thị Hoàng Yến

102 KHẢO SÁT BỆNH CANINE GRANULOCYTOTROPIC EHRLICHIOSIS TRÊN CHÓ TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM BỆNH XÁ THÚ Y THỰC HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ngô Hoàng Quí, Trần Thị Thảo, Huỳnh Thị Nguyệt Hằng và Hà Thị Ánh Vy

Trường Đại học Cần Thơ

103 BỆNH SUY GIẢM BẠCH CẦU ĐƠN NHÂN TRÊN CHÓ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trần Thị Thảo, Đặng Thị Thắm, Nguyễn Minh Nghĩa, Lê Thanh Phú, Dương Thúy Vy và Ngô Hoàng Quý

Trường Đại học Cần Thơ

104 THỰC TRẠNG XỬ LÝ Ổ DỊCH BỆNH DẠI THEO HƯỚNG TIẾP CẬN “MỘT SỨC KHỎE” TẠI XÃ CHƯƠNG DƯƠNG, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2017

Đặng Bích Thủy

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

105 SỰ LƯU HÀNH CỦA ESCHERICHIA COLI SINH BETA – LACTAMASE PHỔ RỘNG TRÊN CHÓ TẠI BỆNH XÁ THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Bùi Thị Lê Minh, Chưởng Thị Cẩm Vân, Nguyễn Công Danh và Nguyễn Hoàng Thương

Trường Đại học Cần Thơ;
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

106 THỰC TRẠNG NHIỄM EHRLICHIOSIS Ở CHÓ NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI VÀ NGUY CƠ TRUYỀN LÂY BỆNH TỪ VE KÝ SINH

Bùi Khánh Linh, Lương Hùng Nam, Bùi Trần Anh Đào, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Hồng Chiên, Lê Thị Lan Anh, Trần Khánh Trang, Tạ Phương Anh, Lưu Thị Mỹ Duyên, Hà Tú Quỳnh và Đỗ Thanh Thơm

Khoa thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Viện nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và bệnh nhiệt đới;

107 SỰ LƯU HÀNH VÀ PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CỦA TRỨNG TOXOCARA CANIS TRÊN LÔNG, PHÂN CHÓ, ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

Nguyễn Thị Vân Anh và Nguyễn Ngọc Đỉnh

Trường Đại học Tây Nguyên

108 BỆNH DA TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH XÁ THÚ Y CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ

Hồ Thị Bích Ngọc, Đặng Thị Mai Lan, Nguyễn Văn Lương, Bùi Tuyết Ngân và Phạm Thị Phương Lan

Trường Đại học Tây Nguyên

109 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH DO NGOẠI KÝ SINH TRÙNG TRÊN CHÓ NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hồ Thị Dung, Phan Thị Huê, Hoàng Thị Dương, Phan Thị Hằng và Nguyễn Xuân Hòa

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

110 TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH GHẺ TAI DO OTODECTES CYNOTIS GÂY RA TRÊN MÈO VÀ HIỆU QUẢ CỦA BIỆT DƯỢC REVOLUTION TRONG ĐIỀU TRỊ

Hồ Thị Dung, Hoàng Thị Dương, Trần Đình Tùng và Nguyễn Xuân Hòa

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

Phòng khám SHIBA, thành phố Vinh, Nghệ An

111 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI, CƯỜNG ĐỘ NHIỄM SÁN DÂY TRÊN CHÓ Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ DIPYLIDIUM CANINUM

Nguyễn Phi Bằng, Nguyễn Hữu Hưng và Nguyễn Hồ Bảo Trân

Khoa Nông Nghiệp và TNTN, Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khoa Nông Nghiệp,, Đại học Cần Thơ;

112 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH GIUN XOĂN THỰC QUẢN TRÊN CHÓ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Hồ Bảo Trân, Nguyễn Phi Bằng và Nguyễn Hữu Hưng

Trường Đại học Tây Đô
Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học An Giang

VI. THỨC ĂN, CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y VẬT NUÔI KHÔNG TRUYỀN THỐNG
113 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG DÂY VÀ CỦ KHOAI LANG PHỤ PHẨM LÀM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Hồ Thanh Thâm và Mai Trương Hồng Hạnh

Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng.

114 KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CỎ VOI TAIWANESE NAPIER (PENNISETUM PURPUREUM (L.) TAIWANESE NAPIER) VÀ CỎ VOI VARISME SỐ 06 (PENNISETUM PURPUREUM (L.) VA 06) TRỒNG TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Đinh Thị Yên, Đặng Thái Hải và Bùi Huy Doanh

Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

115 NĂNG SUẤT, THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY HƯỚNG DƯƠNG AGUARA 6 VÀ ẢNH HƯỞNG CÁC CHẤT VÀ TỶ LỆ PHỤ GIA ĐẾN THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA SẢN PHẨM Ủ CHUA

Nguyễn Hải Quân, Nguyễn Thanh Thủy, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hữu Văn và Lê Đức Ngoan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

116 ĐẶC ĐIỂM CỦA THAN SINH HỌC (BIOCHAR) SẢN XUẤT TỪ CÁC NGUỒN NGUYÊN LIỆU VÀ NHIỆT ĐỘ CHẾ BIẾN KHÁC NHAU

Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Hải Quân, Thân Thị Thanh Trà, Võ Thị Minh Tâm, Lê Đức Thạo, Hồ Nguyễn Ngọc Thảo Tiên và Phạm Xuân Phương

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

117 ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC BIOCHAR SẢN XUẤT TỪ TRẤU TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN Ở ĐIỀU KIỆN IN VITRO

Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng và Lê Đức Ngoan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

118 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ẤU TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN (HERMETIA ILLUCENS) NUÔI TRÊN CÁC CƠ CHẤT KHÁC NHAU

Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân, Phạm Thị Phương Lan và Lê Đức Ngoan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

119 XÁC ĐỊNH KIỂU GEN VÀ TẦN SUẤT LEN ẢNH HƯỞNG TẦM VÓC NGỰA KAZAKHSTAN KUSHUM

Nguyễn Bá Trung, Lê Nữ Anh Thư, Phạm Thị Kim Phượng

Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Tp. HCM.
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế;

120 INVESTIGATION OF EQUINE HUSBANDRY AND PREVALENCE OF GASTROINTESTINAL PROBLEMS OF DOMESTIC HORSES AT THREE TYPICAL HORSE STABLES IN VIET NAM

Luan N. Nguyen, T. Chinkangsadarn và Thong Q. Le

Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University – HCM City

Faculty of Veterinary Medicine, Mahanakorn University of Technology, Thailand

121 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ Ở NGỰA BẠCH MẮC BỆNH TIÊN MAO TRÙNG DO TRYPANOSOMA EVANSI

Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Nhiên và Phạm Thị Lan Hương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

122 ẢNH HƯỞNG CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TIÊU HÓA TRONG KHẨU PHẦN TỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA THỎ ĐỰC LAI

Trương Thanh Trung, Nguyễn Thùy Linh và Phạm Thị Cẩm Nhung

Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp- Thủy Sản, Trường Đại học Trà Vinh

123 ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BỔ SUNG LÚA MẦM LÊN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA THỎ THUẦN CALIFORNIAN

Phạm Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Văn Thu

Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

124 TỶ LỆ MẮC BỆNH CẦU TRÙNG THỎ TẠI VIỆT YÊN BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Thị Chinh, Dương Thị Toan và Nguyễn Thị Hà My

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

125 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI GIUN SÁN KÝ SINH TRÊN RẮN RÁO (PTYAS KORROS) VÀ RẮN HỔ HÀNH (XENOPELTIS UNICOLOR) TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Hữu Hưng và Nguyễn Hồ Bảo Trân

Trường Đại học Cần Thơ

126 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ĐỘC TỐ AFLATOXIN B1 CỦA CÁC KHOÁNG SÉT TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO VÀ IN VIVO

Nguyễn Quang Thiệu và Tô Thị Hồng Phượng

Khoa Chăn nuôi Thú y Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

127 FACTOR EFFECTS ON NUMBER OF EGGS LAID OF QUEEN BEE SPECIES APIS CERENA AT NORTHEASTERN REGION OF VIETNAM

Nguyen Duy Hoan và Phung Duc Hoan

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

VII. KHÁNG SINH VÀ THẢO DƯỢC TRONG CHĂN NUÔI
128 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thu Quyên, Phan Thị Hồng Phúc và Phạm Thị Trang

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

129 SỰ ĐỀ KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI SINH BETA – LACTAMASE PHỔ RỘNG PHÂN LẬP TỪ TRỨNG GÀ, NGƯỜI CHĂN NUÔI VÀ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh và Nguyễn Nhật Xuân Dung

Trường Đại học Cần Thơ

130 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG THUỐC KHÁNG SINH TẠI MỘT SỐ HỘ CHĂN NUÔI GÀ THỊT Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

Bạch Tuấn Kiệt, Lâm Kim Yến, Lâm Minh Yến, Nguyễn Thị Phương Yến, Nguyễn Thị Nhung, Hồ Thị Việt Thu và Juan Jose Carrique – Mas

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang
Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU – Việt Nam)

Bộ môn Thú y – Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ.

131 ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN LY TRÍCH ĐẾN HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, FLAVONOID VÀ TANNIN TRONG DỊCH CHIẾT BỌ MẮM (POUZOLZIA ZEYLANICA L. BENN

Võ Thị Trà An, Nguyễn Thị Lụa, Đặng Thị Xuân Thiệp và Lâm Ánh Tuyết

Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

132 KẾT QUẢ SỬ DỤNG CHẾ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở BÒ SỮA

Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thị Phương Thuý

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

133 ẢNH HƯỞNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM HỖ TRỢ TRONG CHIẾT XUẤT BẰNG ETHANOL ĐẾN HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CHẤT CHIẾT LÁ CÂY YÊN BẠCH ĐỐI VỚI ESCHERICHIA COLI VÀ SALMONELLA GÂY TIÊU CHẢY Ở GÀ

Phan Vũ Hải và Nguyễn Xuân Hòa

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

134 THE COMBINATION OF HERBAL EXTRACTS AND ESSENTIAL OILS CONTRIBUTES TO THE IMPROVEMENT OF THE GROWTH PERFORMANCE AND BLOOD BIOCHEMICAL INDICATORS IN FATTENING PIGS

Anh T. N. Dang, Duong T. Do, Chanh V. Nguyen, Bao D. Truong, Mi T. T. Bui và Khang N. Duong

Nong Lam University of Ho Chi Minh City, Vietnam

135 DIETARY SUPPLEMENTATION OF GARLIC – TURMERIC – GINGER MIXTURE 1063 IMPROVES THE PERFORMANCE OF NOI HYBRID CHICKENS

Chanh V. Nguyen, Thao P. T. Nguyen, Hai T. Nguyen và Phung K. T. Bui

Nong Lam University – Ho Chi Minh City, Vietnam 

136 SỬ DỤNG THẢO DƯỢC TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE VẬT NUÔI

Võ Thị Trà An

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

137

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh

 

II. TỔNG HỢP BÀI BÁO HỘI NGHỊ AVS2021 XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ KHKT CHĂN NUÔI

Truy cập theo đường link: http://hoichannuoi.vn/tap-chi-khkt-chan-nuoi-so-thang-92021-2818.html

 

III. TỔNG HỢP BÀI BÁO HỘI NGHỊ AVS2021 XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ KHKT THÚ Y

1

TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HOÁ KHÁNG NGUYÊN P42 TỪ MYCOPLASMA HYPONEUMONIAE TRONG ESCHERICHIA COLI (BL21)

Nguyễn Thanh Thuỷ, Đinh Thị Bích Lân, Lê Viết Quân, Phùng Thăng Long

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

2

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DO VI KHUẨN SALMONELLA TYPIMURIUM TRÊN GÀ NÒI LAI

Nguyễn Minh Thương, Nguyễn Khánh Thuận, Trần Quốc Phi, Lý Thị Liên Khai

Trường Đại học Cần Thơ

3

SỰ LƯU HÀNH VÀ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ENTEROHAEMORRHAGIC ESCHERICHIA COLI (EHEC) 045, 0121, 0157 TRÊN BÒ TỊA HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE

Lê Hồng Nghị, Nguyễn Khánh ThuậnThuận, Trần Thị Lệ Triệu, Lý Thị Liên Khai, Trần Ngọc Bích

Trường Đại học Cần Thơ

4
5

SỰ LƯU HÀNH CÁC CHỦNG PHỔ BIẾN VÀ GEN ĐỘC LỰC STX2, EAE CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI PHÂN LẬP TRÊN GÀ TẠI HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG

Nguyễn Khánh Thuận, Lâm Ngọc Điệp, Tiêu Hồng Phúc, Lý Thị Liên Khai

Trường Đại học Cần Thơ

6
7

SỰ LƯU HÀNH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP MẠN TÍNH (CRD) TRÊN GÀ NUÔI TẬP TRUNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hồ Thị Dung, Trần Nguyên Thảo

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

8

ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN CỦA VIRUS DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI PHÂN LẬP ĐUOWCJ TỪ CÁC Ổ DỊCH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM TỪ 2019 ĐẾN 2020

Ngô Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Quang Hợp, Nguyễn Minh Nam, Đỗ Tiến Duy

Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

9

KHẢO SÁT MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG VACXIN DẠI TRÊN ĐÀN CHÓ Ở HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH AN GIANG

Huỳnh Ngọc Trang, Võ Bảo Duy, Phạm Huỳnh Khiết Tâm, Hồ Thị Việt Thu

Trường Đại học Cần Thơ; Chi cục Chăn nuôi Thú y An Giang

10

GIẢI MÃ GEN KHÁNG NGUYÊN H, PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ VÀ XÁC ĐỊNH PHẢ HỆ NGUỒN GỐC CỦA CANIME DISTEMPER VIRUS GÂY BỆNH CA-RÊ Ở CHÓ TẠI HÀ NỘI

Đặng Thị Mai Lan, Đỗ Đức Thành, Đoàn Thị Thanh Hương

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

11

TÌNH HÌNH MẮC BỆNH GHẺ TAI DO OTODECTES CYNITIS GÂY RA Ở MÈO VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

Nguyễn Văn Phương, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hồng Chiên, Nguyễn Thị Nhiên, Dương Đức Hiếu, Nguyễn Huyền Thương

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

12

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN THÚ Y, KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ GIAI ĐOẠN 2015-2020

Nguyễn Xuân Hoà, Nguyễn Văn Chào, Phạm Hồng Sơn

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế