Liên hệ

 

Nếu có bất kỳ vấn đề nào, quý vị có thể liên hệ theo thông tin dưới đây:

ĐT: 0234 3525439 (KS. Lê Thị Thu Hằng)

0986 939 906 (PGS.TS. Đinh Văn Dũng)

0983 734 546 (TS. Nguyễn Hải Quân)

Email: avs2021@huaf.edu.vn