Blog

Chương trình hội nghị

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM
Ngày 27/4/2022
08.00-17.00 Chuỗi sự kiện định hướng nghề nghiệp và giao lưu sinh viên với các doanh nghiệp Nhà đa chức năng, các phòng, gian hàng
14.00-16.00 Diễn đàn giao lưu của đại diện các Khoa/Trường với Doanh nghiệp về nhu cầu nguồn nhân lực ngành Chăn nuôi Thú y Phòng họp 1

Khoa Chăn nuôi Thú y

16.00-17.00 Thường trực Ban tổ chức họp với Trưởng khoa của các trường tham dự hội nghị Phòng họp 1

Khoa Chăn nuôi Thú y

Ngày 28/4/2022
08.00-12.00 Chương trình khai mạc

Phiên họp toàn thể (Plenary session)

Hội trường

Đại học Huế

12.00-13.30 Ăn trưa  
13.30-17.30 Chủ đề 1. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi lợn: Chăn nuôi PH3 (thư viện)
Chủ đề 2. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm: Chăn nuôi PH4 (thư viện)
Chủ đề 3. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc nhai lại TV1 (thư viện)
Chủ đề 4. Khoa học và Kỹ thuật về thú cưng TV2 (thư viện)
18.00 Gala Dinner
Ngày 29/4/2022
08.00-10.30 Chủ đề 1. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi lợn: Thú y PH3 (thư viện)
Chủ đề 2. Khoa học và Kỹ thuật trong chăn nuôi gia cầm: Thú y PH4 (thư viện)
Chủ đề 5. Thức ăn và Chăn nuôi-Thú y không truyền thống TV1 (thư viện)
Chủ đề 6. Kháng sinh và Thảo dược trong chăn nuôi TV2 (thư viện)
10.30-11.30 Chương trình bế mạc Nhà đa chức năng
11.30-13.30 Ăn trưa  
13.30-17.00 Thăm quan Huế  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.